Re: ggv (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 00:06:43

mån 2002-03-04 klockan 23.13 skrev Daniel Jensen:
> När jag läser ggv-översättningen börjar jag fundera över hur man skall
> hantera måttsystemet Pica. I Sverige används ju Didot-systemet, men jag
> har aldrig reflekterat över hur program hanterar övergången. Ändras
> måttsystemet i programmen (typsnitten?) beroende på 'lokalen', eller
> struntar både översättare och programmerare i det?

Jag skulle gissa på det senare. Jag hade ingen aning om en skillnad i
måttsystem på detta område ens fanns.
Har du möjlighet att buggrapportera denna problematik på
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GGV ?


> En "point" är ju inte en punkt, utan en point. En punkt är något större
> än en point. Det skiljer väl bara på några hundradelar av en millimeter,
> men vid större teckenstorlekar blir skillnaden kanske märkbar.

Oj. Hur ska point översättas då? Eller det ska helt enkelt inte
översättas?


> För att förvirra det ytterligare; använder inte PostScript ännu ett
> måttsystem?

Har du möjlighet att testa detta i GGV, och sedan rapportera buggar
angående denna problematik?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.