Re: ggv (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-04 23:13:58

När jag läser ggv-översättningen börjar jag fundera över hur man skall
hantera måttsystemet Pica. I Sverige används ju Didot-systemet, men jag
har aldrig reflekterat över hur program hanterar övergången. Ändras
måttsystemet i programmen (typsnitten?) beroende på 'lokalen', eller
struntar både översättare och programmerare i det?

En "point" är ju inte en punkt, utan en point. En punkt är något större
än en point. Det skiljer väl bara på några hundradelar av en millimeter,
men vid större teckenstorlekar blir skillnaden kanske märkbar.

För att förvirra det ytterligare; använder inte PostScript ännu ett
måttsystem?

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.