profterm (Glade2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-04 11:36:47

>   #: src/profterm.glade.h:10
> N msgid "fixed"
> N msgstr "fixed"

Du ser det som ett namn på typsnittet här, eller?  Annars hade väl en
rimlig översättning varit "fast" eller något sådant.

>   #: src/profterm.glade.h:54 src/profterm.glade.h:55
> N msgid "Palette entry 1"
> N msgstr "Palettpost 1"
> N 
>   #: src/profterm.glade.h:56 src/profterm.glade.h:57
> N msgid "Palette entry 2"
> N msgstr "Palettpost 2"

Hmm, man SKULLE kunna förenklat lite för översättaren här ...

>   #: src/terminal.c:195
> N msgid ""
> N "X geometry specification (see \"X\" man page), can be specified once per "
> N "window to be opened."
> N msgstr ""
> N "X-geometrispecifikation (se manualsidan för \"X\"), kan anges för varje "
> N "fönster som öppnas."

Det SKULLE kunna vara ett felmeddelande som dyker upp (även?) när man
försöker ange geometrin mer än en gång.  Du skulle kunna skriva
"... kan anges en gång för varje ..." så hanterar du det fallet också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.