Re: gnome-control-center igen (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-04 17:35:52

mån 2002-03-04 klockan 17.03 skrev Fredrik Wendt:
> 1. Jag förordar också Gnome, men jag tycker att det är upp till GNOME:s 
> utvecklare att gemensamt avgöra i den frågan. Bara för att SAS är 
> svenskt tycker jag inte att en amerikan skall börja skriva Sas vid 
> händelse av översättning.
> (1b. Jag tycker alltså du gör rätt som följer upphovsmännens stavning.)

Jag förstår inte ditt resonemang. Engelsmän följer så klart engelska
skrivregler när de översätter. Svenskar följer svenska regler.
Översätter du t.ex. "William's friend" till "William's vän"?

Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.