Re: gnome-control-center igen (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-04 11:22:34

peter karlsson writes:
> Så nästa steg är att helt enkelt byta namn på hela systemet till
> Trädgårdstomte? :-)

gnome-control-center -> tomtens ledningscentral
gnome-core -> tomtekärna
gnome-games -> tomtespel

Det blir ju jättebra! :-)

("Trädgård" behöver inte vara med.  Gnome var sedan tidigare ett
sagoväsen som snarast motsvarar vår tomte.  Alltså den ursprungliga
tomten, inte julversionen.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.