Re: Översättning av LGPL

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-03 21:37:31

sön 2002-03-03 klockan 21.36 skrev Gudmund Areskoug:
> > "GNU Lesser General Public License har översatts till svenska av
> > SpråkGruppen i Arendal AB i Göteborg för Vägverkets räkning."
> > 
> > http://www.gnuheter.com/article.php?thold=0&mode=nested&order=2&sid=1304
> > 
> > En kul nyhet. :-)
> 
> ...får man anta att någon jurist kollat den också? Kanske vore det
> idé att det gjordes annars (t. ex. om det finns något som talar emot
> en fullt giltig svenskspråkig version)?

Eftersom det är en professionell översättningsfirma som har gjort det så
*antar* jag att de har kollat med juridisk expertis. Men jag vet inte.

Man kan ju alltid höra med dem om de har gjort det: info@sprakgbg.se.
Frågar du dem? :=)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.