gnome-control-center igen (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-03 19:47:51

Här är en uppdatering av gnome-control-center. Det har nämligen
tillkommit en del strängar sedan sist. Ta gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-control-center.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for gnome-control-center.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.75 2002/03/03 18:44:41 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-02-26 09:58+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-02-26 09:58+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-03-03 19:42+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-03-03 19:43+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:1
N msgid "Background colors"
N msgstr "Bakgrundsfärger"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:2
N msgid "Background picture"
N msgstr "Bakgrundsbild"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:3
N msgid "Centered"
N msgstr "Centrerad"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:4
N msgid "Horizontal gradient"
N msgstr "Vågrät toning"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:5
N msgid "Image:"
N msgstr "Bild:"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:6
N msgid "Pick a color"
N msgstr "Välj en färg"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:7
N msgid "Scaled (keep aspect ratio)"
N msgstr "Skalad (behåll proportioner)"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:8
N msgid "Solid color"
N msgstr "Enfärgad"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:9
N msgid "Stretched"
N msgstr "Utsträckt"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:10
N msgid "Style:"
N msgstr "Stil:"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:11
N msgid "Tiled"
N msgstr "Sida-vid-sida"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:12
N msgid "Use a picture for the background"
N msgstr "Använd en bild som bakgrund"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:13
N msgid "Vertical gradient"
N msgstr "Lodrät toning"
N 
 #: capplets/common/capplet-util.c:239 capplets/common/capplet-util.c:241
 
 #: capplets/common/gconf-property-editor.c:153
 msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
 msgstr ""
G "Använd detta återanrop då värdet som är associerat med denna nyckel ändras"
N "Gör detta återanrop då värdet som är associerat med denna nyckel ändras"
 
 
 #: capplets/common/gconf-property-editor.c:159
 msgid ""
 "GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
 msgstr ""
G "GConf-ändringssamling innehållandes data att vidarebefordras till gconf-"
N "GConf-ändringssamling som innehåller data att vidarebefordras till gconf-"
 "klienten vid verkställande"
 
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:1
N msgid "Acce_pts URLs"
N msgstr "Acce_pterar URL:er"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:2
N msgid "Accepts Line _Number"
N msgstr "Accepterar _radnummer"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:3
N msgid "C_ustom Editor:"
N msgstr "_Anpassad redigerare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:4
N msgid "C_ustom Help Browser:"
N msgstr "A_npassad hjälpläsare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:5
N msgid "C_ustom Terminal:"
N msgstr "Anpa_ssad terminal:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:6
N msgid "C_ustom Web Browser:"
N msgstr "Anpa_ssad webbläsare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:7
N msgid "Co_mmand:"
N msgstr "Ko_mmando:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:8
N msgid "Default Applications"
N msgstr "Standardprogram"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:9
N msgid "Default Help Browser"
N msgstr "Standardhjälpläsare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:10
N msgid "Default Terminal"
N msgstr "Standardterminal"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:11
N msgid "Default Text Editor"
N msgstr "Standardtextredigerare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:12
N msgid "Default Web Browser"
N msgstr "Standardwebbläsare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:13
N msgid "Default Window Manager"
N msgstr "Standardfönsterhanterare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:14
N msgid "E_xec Flag:"
N msgstr "E_xec-flagga:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:15
N msgid "He_lp Browser"
N msgstr "_Hjälpläsare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:16
N msgid ""
N "Select the window manager you want. You will need to hit apply, wave the "
N "magic wand, and do a magic dance for it to work."
N msgstr ""
N "Välj den fönsterhanterare du vill ha. Du kommer att behöva klicka på "
N "verkställ, vifta med trollstaven, och göra en magisk dans för att det ska "
N "fungera."
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:17
N msgid "Start in T_erminal"
N msgstr "Starta i t_erminal"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:18
N msgid "Te_rminal"
N msgstr "Te_rminal"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:19
N msgid "Understands _Netscape Remote Control"
N msgstr "Förstår _Netscape-fjärrstyrning"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:20
N msgid "Web _Browser"
N msgstr "_Webbläsare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:21
N msgid "_Add..."
N msgstr "_Lägg till..."
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:22
N msgid "_Delete"
N msgstr "_Ta bort"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:23
N msgid "_Edit..."
N msgstr "_Redigera..."
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:24
N msgid "_Select a Help Browser:"
N msgstr "_Välj en hjälpläsare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:25
N msgid "_Select a Terminal:"
N msgstr "_Välj en terminal:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:26
N msgid "_Select a Web Browser:"
N msgstr "_Välj en webbläsare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:27
N msgid "_Select an Editor:"
N msgstr "_Välj en redigerare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:28
N msgid "_Text Editor"
N msgstr "_Textredigerare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:29
N msgid "_Window Manager"
N msgstr "_Fönsterhanterare"
N 
 #: capplets/desktop-links/Advanced.directory.in.in.h:1
 
 #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:1
 msgid "Legacy Applications"
G msgstr "Standardprogram"
N msgstr "Gamla program"
 
 #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:2
 msgid "Legacy applications settings (grdb)"
G msgstr "Inställningar för standardprogram (grdb)"
N msgstr "Inställningar för gamla program (grdb)"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:1
 msgid "Control Center Menu"
G msgstr "Kontrollcentermeny"
N msgstr "Kontrollpanelsmeny"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:1
N msgid "Actions"
N msgstr "Åtgärder"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:2
N msgid "Add"
N msgstr "Lägg till"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:3
N msgid "Add file type..."
N msgstr "Lägg till filtyp..."
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:4
N msgid "Add service..."
N msgstr "Lägg till tjänst..."
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:5
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:748
N msgid "Category"
N msgstr "Kategori"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:6
N msgid "Choose..."
N msgstr "Välj..."
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:7
N msgid "Default action"
N msgstr "Standardåtgärd"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:9
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:167
N msgid "Edit file type"
N msgstr "Redigera filtyp"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:10
N msgid "Edit..."
N msgstr "Redigera...."
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:11
N msgid "File types and Internet Services"
N msgstr "Filtyper och Internettjänster"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
N msgid "Filename extensions"
N msgstr "Filnamnstillägg"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:13
N msgid "Look at content"
N msgstr "Titta på innehåll"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:14
N msgid "MIME Type"
N msgstr "MIME-typ"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:15
N msgid "Name"
N msgstr "Namn"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:16
N msgid "Needs terminal"
N msgstr "Behöver terminal"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:17
N msgid "Program"
N msgstr "Program"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:18
N msgid "Program to execute"
N msgstr "Program att exekvera"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:19
N msgid "Program to run"
N msgstr "Program att köra"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:20
N msgid "Protocol name"
N msgstr "Protokollnamn"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:21
N msgid "Remove"
N msgstr "Ta bort"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:22
N msgid "Run a program"
N msgstr "Kör ett program"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:23
N msgid "Use category defaults"
N msgstr "Använd kategoristandardvärden"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:24
N msgid "Use parent category defaults"
N msgstr "Använd kategoristandardvärden för förälder"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:25
N msgid "Viewing component"
N msgstr "Visningskomponent"
N 
 #: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:137
 
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:220
 msgid "True if this dialog is for adding a MIME type"
G msgstr "Sant om denna dialog är till för tilläggande av en MIME-typ"
N msgstr "Sant om denna dialog är till för tillägg av en MIME-typ"
 
 
 #: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:181
 msgid "Is add"
G msgstr "Är tilläggning"
N msgstr "Är tillägg"
 
 #: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:182
 msgid "TRUE if this is an add service dialog"
G msgstr "SANT om detta är en tilläggningsdialog"
N msgstr "SANT om detta är en tilläggsdialog"
 
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:1
N msgid "Font properties"
N msgstr "Typsnittsegenskaper"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:2
N msgid "Use a custom font."
N msgstr "Använd ett eget typsnitt."
N 
 #: capplets/font/font-properties.desktop.in.h:1
 
G msgid "Keyboard"
G msgstr "Tangentbord"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:1
N msgid "&lt;i&gt;fast&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;snabb&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:2
N msgid "&lt;i&gt;loud&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;ljudlig&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:3
N msgid "&lt;i&gt;quiet&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;tyst&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:4
N msgid "&lt;i&gt;slow&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;långsam&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
N msgid "Cursor"
N msgstr "Markör"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:6
N msgid "Fast"
N msgstr "Snabb"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:7
N msgid "Key_press makes sound"
N msgstr "Tangenttryck ger ljud"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:8
N msgid "Keyboard Bell"
N msgstr "Tangentbordssignal"
 
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:10
N msgid "Keyboard _repeats when key is held down"
N msgstr "Tangentbordet _upprepar då tangent hålls ned"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:11
N msgid "Keyboard bell _enabled"
N msgstr "Använd tangentbordssignal"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:12
N msgid "Keyboard bell _off"
N msgstr "Tangentbordssignal _av"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:13
N msgid "Keyclick Volume"
N msgstr "Tangentklicksvolym"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:14
N msgid "Long"
N msgstr "Lång"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:15
N msgid "Medium"
N msgstr "Mellan"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:16
N msgid "Repeat Rate"
N msgstr "Repeteringshastighet"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:17
N msgid "Repeat s_peed:"
N msgstr "Repeterings_hastighet:"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:18
N msgid "Set the speed the cursor blinks in text fields."
N msgstr "Ställ in den hastighet med vilken markören blinkar i textfält."
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:19
N msgid "Set the volume of the clicking sound made when pressing a key"
N msgstr "Ställ in volymen på klickljudet som görs då en tangent trycks ned"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:20
N msgid "Short"
N msgstr "Kort"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:21
N msgid "Slow"
N msgstr "Långsam"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:22
N msgid ""
N "The keyboard bell is the &lt;i&gt;beep&lt;/i&gt; sound heard when the system "
N "wants to get your attention. You can select a custom sound file to play "
N "instead of the traditional beeping noise."
N msgstr ""
N "Tangentbordssignalen är &lt;i&gt;pipljudet&lt;/i&gt; som hörs då systemet "
N "vill påkalla din uppmärksamhet. Du kan välja en egen ljudfil att spela "
N "istället för det traditionella pipljudet."
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:23
N msgid "Very fast"
N msgstr "Mycket snabb"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:24
N msgid "Very long"
N msgstr "Mycket långsam"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:25
N msgid "_Blink speed:"
N msgstr "_Blinkningshastighet:"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:26
N msgid "_Cursor blinks in text fields"
N msgstr "_Markören blinkar i textfält"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:27
N msgid "_Custom keyboard bell:"
N msgstr "_Egen tangentbordssignal:"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:28
N msgid "_Delay before repeating:"
N msgstr "_Fördröjning innan upprepning:"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:29
N msgid "_Keyboard"
N msgstr "_Tangentbord"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:30
N msgid "_Sound"
N msgstr "_Ljud"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
N msgid "_Volume:"
N msgstr "_Volym:"
N 
 #: capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.h:1
N msgid "Keyboard"
N msgstr "Tangentbord"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:407
 #, c-format
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:529
 msgid ""
 "<b>White Cursor</b>\n"
 "The default cursor inverted"
 msgstr ""
G "<b>Vit muspekare - Aktuell</b>\n"
N "<b>Vit muspekare</b>\n"
 "Inverterad standardmuspekare"
 
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
N msgid ""
N "&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt;\n"
N "\t\t\t  You will need to logout and log back in for this setting to take "
N "effect."
N msgstr ""
N "&lt;b&gt;Observera:&lt;/b&gt;\n"
N "\t\t\t  Du kommer att behöva logag ut och logga in igen för att denna "
N "inställning ska börja gälla."
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:3
N msgid "&lt;i&gt;Fast&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;Snabb&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:4
N msgid "&lt;i&gt;High&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;Hög&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:5
N msgid "&lt;i&gt;Large&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;Stor&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:6
N msgid "&lt;i&gt;Low&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;Låg&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:7
N msgid "&lt;i&gt;Slow&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;Långsam&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:8
N msgid "&lt;i&gt;Small&lt;/i&gt;"
N msgstr "&lt;i&gt;Liten&lt;/i&gt;"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:9
N msgid ""
N "Animates a quick marker around the cursor when the Control key has been "
N "pressed and released."
N msgstr ""
N "Animerar en snabbmarkör runt muspekaren då Control-tangenten har tryckts ned "
N "och släppts."
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:10
N msgid "C_ursors"
N msgstr "_Muspekare"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:11
N msgid "Cursor Theme"
N msgstr "Muspekartema"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:12
N msgid "Double-click Delay"
N msgstr "Dubbelklicksfördröjning"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:13
N msgid "Drag and Drop"
N msgstr "Dra och släpp"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:14
N msgid ""
N "Left-handed mouse mode switches the left and right buttons on the mouse."
N msgstr "Vänsterhänt musläge växlar vänster och höger knapp på musen."
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:15
N msgid "Locate Pointer"
N msgstr "Lokalisera muspekare"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:16
N msgid ""
N "Maximum time allowed between clicks when double-clicking.  Use the box on "
N "the right to test."
N msgstr ""
N "Maximal tid som är tillåten mellan klick vid dubbelklick. Använd rutan till "
N "höger för att testa."
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:17
N msgid "Mouse Orientation"
N msgstr "Musorientering"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:19
N msgid "Set the distance you need to move your cursor before dragging an item."
N msgstr ""
N "Ställ in avståndet som du måste flytta din muspekare innan ett objekt "
N "flyttas."
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:20
N msgid "Set the speed of your pointing device."
N msgstr "Ställ in hastigheten på ditt pekdon."
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:21
N msgid "Speed"
N msgstr "Hastighet"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:22
N msgid "_Acceleration:"
N msgstr "_Acceleration:"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:23
N msgid "_Buttons"
N msgstr "_Knappar"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:24
N msgid "_Delay (sec):"
N msgstr "_Fördröjning (sekunder):"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:25
N msgid "_Left-handed mouse"
N msgstr "_Vänsterhänt mus"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:26
N msgid "_Motion"
N msgstr "_Rörelse"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
N msgid "_Sensitivity:"
N msgstr "_Känslighet:"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:28
N msgid "_Show position of cursor when the Control key is pressed"
N msgstr "_Visa muspekarens position då Control-tangenten trycks ned"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:29
N msgid "_Threshold:"
N msgstr "_Tröskel:"
N 
 #: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:1
 
 #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
 msgid "Configure GNOME's use of sound"
G msgstr "Välj ljud för GNOME"
N msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"
 
 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:1
N msgid "Enable sound server startup"
N msgstr "Slå på uppstart av ljudserver"
N 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:2
N msgid "General"
N msgstr "Allmänt"
N 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:3
N msgid "Sound Events"
N msgstr "Ljudhändelser"
N 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:4
N msgid "Sounds for events"
N msgstr "Ljud för händelser"
N 
 #. just 8 short names that will serve as samples for titles in demo
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
 msgid "Mynie"
G msgstr "Två"
N msgstr "Tre"
 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
 msgid "Catcha"
G msgstr "Tre"
N msgstr "Alla"
 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
 msgid "By Its"
G msgstr "Fyra"
N msgstr "Äro"
 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
 msgid "Meenie"
G msgstr "Alla"
N msgstr "Två"
 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
 msgid "Moe"
G msgstr "Byxor"
N msgstr "Fyra"
 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
 msgid "Tiger"
G msgstr "Äro"
N msgstr "Byxor"
 
 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.glade.h:1
N msgid "Auto Preview"
N msgstr "Automatisk förhandsgranskning"
N 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.glade.h:2
N msgid "Available Themes"
N msgstr "Tillgängliga teman"
N 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.glade.h:3
N msgid "Gtk+ Theme"
N msgstr "Gtk+-tema"
N 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.glade.h:4
N msgid "Install new theme..."
N msgstr "Installera nytt tema..."
N 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.glade.h:5
N msgid "Preview"
N msgstr "Förhandsgranska"
N 
 #: capplets/theme-switcher/main.c:218
 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:1
N msgid "Icons and Text"
N msgstr "Ikoner och text"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:3
N msgid "Item 2"
N msgstr "Objekt 2"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:4
N msgid "Item 3"
N msgstr "Objekt 3"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:5
N msgid "Menu Item 1"
N msgstr "Menyobjekt 1"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:6
N msgid "Menu Item 2"
N msgstr "Menyobjekt 2"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:7
N msgid "Menu Item 3"
N msgstr "Menyobjekt 3"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:8
N msgid "Menu Item 4"
N msgstr "Menyobjekt 4"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:9
N msgid "Menu Item 5"
N msgstr "Menyobjekt 5"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:10
N msgid "Menu items have _icons"
N msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:11
N msgid "Menus"
N msgstr "Menyer"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:12
N msgid "New File"
N msgstr "Ny fil"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:13
N msgid "Only Icons"
N msgstr "Endast ikoner"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:14
N msgid "Only Text"
N msgstr "Endast text"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:15
N msgid "Open File"
N msgstr "Öppna fil"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:16
N msgid "Sample Menubar"
N msgstr "Exempelmenyrad"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:17
N msgid "Sample Toolbar"
N msgstr "Exempelverktygsrad"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:18
N msgid "Save File"
N msgstr "Spara fil"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:19
N msgid "Toolbar"
N msgstr "Verktygsrad"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:20
N msgid "Toolbar and Menu Properties"
N msgstr "Egenskaper för verktygsrader och menyer"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:21
N msgid "Toolbars can be _detached and moved around"
N msgstr "Verktygsrader kan _tas loss och flyttas runt"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:22
N msgid "_Menu"
N msgstr "_Meny"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:23
N msgid "_Toolbars have: "
N msgstr "_Verktygsrader har: "
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:148
 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:503
 msgid ""
 "No help is available/installed. Please make sure you\n"
 "have the GNOME User's Guide installed on your system."
 msgstr ""
G "Ingen hjälp finns tillgänglig/är installerad. Var vänlig och\n"
N "Ingen hjälp finns tillgänglig/installerad. Var vänlig och\n"
 "kontrollera att du har GNOME-användarmanualen installerad på\n"
 "ditt system."
 
 
 #: control-center/gnomecc.desktop.in.h:2
 msgid "The GNOME configuration tool"
G msgstr "Konfigurationsverktyg för GNOME"
N msgstr "Konfigurationsverktyget för GNOME"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:2
N msgid "Browse with multiple windows"
N msgstr "Bläddra med flera fönster"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:3
N msgid "Browse with single window"
N msgstr "Bläddra med endast ett fönster"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:4
N msgid "Display control panels as HTML"
N msgstr "Visa kontrollpaneler som HTML"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:5
N msgid "Display control panels as a set of icons"
N msgstr "Visa kontrollpaneler som en samling ikoner"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:6
N msgid "Display control panels as a tree"
N msgstr "Visa kontrollpaneler som ett träd"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:7
N msgid "Launch control panels in separate windows"
N msgstr "Visa kontrollpaneler i seperata fönster"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:8
N msgid "New-control-center"
N msgstr "Ny-kontrollpanel"
N 
 #: control-center/gnomecc.glade.h:9
N msgid "Put control panels in the control center's window"
N msgstr "Visa kontrollpaneler i Kontrollpanelens huvudfönster"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.