Re: LifeLines

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-28 23:55:58

Jens Arvidsson writes:
> Den 27/02 2002, kl. 01:25 skrev Christian Rose:
> > tis 2002-02-26 klockan 22.09 skrev Jens Arvidsson:
> > "LifeLines-databas" i meddelandet betecknar vad jag förstår endast en
> > databas skapad av programmet LifeLines (betecknar var det kommer
> > ifrån/till vilket program det hör), inte en viss sorts databas eller
> > databastyp. Då ska det vad jag förstår skrivas med stora bokstäver.
> 
> Aha. Trevligt att lära sig något nytt. Jag ändrar.

Jag har en invändning här: bindestrecket.  Man sätter inte bindestreck
mellan egennamn och ett svenskt ord, även om egennamnet är utländskt.
I boken med skrivregler som Christian hänvisade till har de t.ex. med
Versaillesfreden utan bindestreck (§87).

> Ah, då kanske det inte var så illa som jag trodde ändå.

Det var inte alls illa!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.