Re: eel (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-28 13:56:13

tor 2002-02-28 klockan 10.43 skrev Fredrik Wendt:
> >#: eel/eel-labeled-image.c:231
> >msgid ""
> >"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
> >"right aligned"
> >msgstr ""
> >"Horisontell position för barn i tillgängligt utrymme. 0,0 är "
> >"vänsterjusterat, 1,0 är högerjusterat"
>
> Vänster- och högerställd skulle det kunna vara. Om man använder dessa 
> ord även när man placerar ut icke-text-block är jag dock inte 100 på...

Jag ändrar!


> >#: eel/eel-wrap-table.c:164
> >msgid "Left, right, or center justification"
> >msgstr "Vänster-, höger- eller mittjustering"
>
> Dito. Sista bör i varje fall vara "centrer[a|ing]".

Ändrade till "Vänsterställning, högerställning eller centrering". Tack!


> >#~ msgid "Reverse Italic"
> >#~ msgstr "Omvänd kursiv"
> >
> >#~ msgid "Reverse Oblique"
> >#~ msgstr "Omvänd lutande"
>
> Kanske det skall/kan vara "Omvänt lutande" och "Omvänt kursiv"?

Jag är inte så säker. Texten är ju omvänd och kursiv, det är inte
kursiviteten som är omvänd. Eller det kanske det också är. Jag ändrar i
alla fall.


> >#~ msgid "Intermediate"
> >#~ msgstr "Mellan"
>
> Knivigt att översätta. "Medel" skulle ju också bra. "Något erfaren" är 
> kanske inte helt fel heller.

Jag ändrar, men just denna modell med gradering av användarerfarenhet är
nog inte något som kommer att återkomma.

Du ska ha många tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/eel.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.