Re: eel (Gnome2)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-02-28 10:43:35

Små kommentarer.

Christian Rose wrote:

>#: eel/eel-labeled-image.c:231
>msgid ""
>"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
>"right aligned"
>msgstr ""
>"Horisontell position för barn i tillgängligt utrymme. 0,0 är "
>"vänsterjusterat, 1,0 är högerjusterat"
>
Vänster- och högerställd skulle det kunna vara. Om man använder dessa 
ord även när man placerar ut icke-text-block är jag dock inte 100 på...

>#: eel/eel-wrap-table.c:164
>msgid "Left, right, or center justification"
>msgstr "Vänster-, höger- eller mittjustering"
>
Dito. Sista bör i varje fall vara "centrer[a|ing]".

Och så fuzzy-markerade strängar.

>#~ msgid "Reverse Italic"
>#~ msgstr "Omvänd kursiv"
>
>#~ msgid "Reverse Oblique"
>#~ msgstr "Omvänd lutande"
>
Kanske det skall/kan vara "Omvänt lutande" och "Omvänt kursiv"?

>#~ msgid "Intermediate"
>#~ msgstr "Mellan"
>
Knivigt att översätta. "Medel" skulle ju också bra. "Något erfaren" är 
kanske inte helt fel heller./
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.