Re: LifeLines

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-27 18:55:26

ons 2002-02-27 klockan 18.51 skrev Jens Arvidsson:
> >> > #: liflines/menuitem.c:138
> >> > msgid "!a Ancestors mode"
> >> > msgstr "!a Anläge"
> >> 
> >> > #: liflines/menuitem.c:141
> >> > msgid "p  Pedigree mode"
> >> > msgstr "p  Anläge"
> >> 
> >> Det är antagligen inte lämpligt att översätta dessa två olika
> >> engelska
> >> uttryck med samma svenska uttryck.
> > 
> > Jag ska fråga utvecklarna om detta, för faktum är att båda kommandona,
> > vad jag kan upptäcka, förefaller göra precis samma sak. Jag
> > återkommer.
> 
> Nu har jag hört mig för, och ändrar den sistnämnda till "p Tavleläge".
> Kommandona är identiska så långt, att båda först visar en antavla, men
> att man sedan, när man fått fram antavlan, med p kan växla mellan att
> visa anor och ättlingar.

Okej. Men borde det inte vara "tavelläge"? Jämför med "tavelkrok".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.