gnome-control-center (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-26 21:36:57

Christian Rose writes:
> #: capplets/common/gconf-property-editor.c:153
> msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
> msgstr ""
> "Använd detta återanrop då värdet som är associerat med denna nyckel ändras"

Jag skulle nog skrivit "Gör detta återanrop ..."  Lite av en smaksak
naturligtvis.

> #: capplets/common/gconf-property-editor.c:159
> msgid ""
> "GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
> msgstr ""
> "GConf-ändringssamling innehållandes data att vidarebefordras till gconf-"
> "klienten vid verkställande"

"som innehåller" så slipper du passiv form, som känns lite konstlat
här.

> #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:1
> msgid "Legacy Applications"
> msgstr "Standardprogram"

Tidigare översatte du "legacy" med "föråldrade", vilket nog är mer
rätt.  Annars kan man nog i dessa sammanhang helt enkelt använda
"gamla".

> #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:2
> msgid "Legacy applications settings (grdb)"
> msgstr "Inställningar för standardprogram (grdb)"

D:o.

> #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:220
> msgid "True if this dialog is for adding a MIME type"
> msgstr "Sant om denna dialog är till för tilläggande av en MIME-typ"

Här behövs inte ing-formen, "... för tillägg av ..." duger bra.

> #: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:182
> msgid "TRUE if this is an add service dialog"
> msgstr "SANT om detta är en tilläggningsdialog"

Här också tycker ajg.

> #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:529
> msgid ""
> "<b>White Cursor</b>\n"
> "The default cursor inverted"
> msgstr ""
> "<b>Vit muspekare - Aktuell</b>\n"
> "Inverterad standardmuspekare"

Inget "Aktuell" här tack.

> #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
> msgid "Configure GNOME's use of sound"
> msgstr "Välj ljud för GNOME"

Det är väl lite mer, man styr väl GNOME:s användning av ljud?  Alltså
NÄR ljud skall användas, inte bara VILKA ljud?

> #. just 8 short names that will serve as samples for titles in demo
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
> msgid "Eenie"
> msgstr "Ett"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
> msgid "Mynie"
> msgstr "Två"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
> msgid "Catcha"
> msgstr "Tre"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:19
> msgid "By Its"
> msgstr "Fyra"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
> msgid "Meenie"
> msgstr "Alla"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
> msgid "Moe"
> msgstr "Byxor"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
> msgid "Tiger"
> msgstr "Äro"
> 
> #: capplets/theme-switcher/control/control.c:20
> msgid "Toe"
> msgstr "Dyra"

:-)  (Något liknande fanns tidigare vill jag minnas.)

> #: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:1
> msgid "Control Center Menu"
> msgstr "Kontrollcentermeny"

> #: control-center/capplet-dir-view.c:313 control-center/gnomecc.desktop.in.h:1
> msgid "GNOME Control Center"
> msgstr "GNOME-kontrollpanelen"

> #: control-center/capplet-dir-view.c:450
> #, c-format
> msgid "Gnome Control Center : %s"
> msgstr "Gnome-kontrollpanelen: %s"

> #: control-center/capplet-dir-view-list.c:325
> #, c-format
> msgid "GNOME Control Center: %s"
> msgstr "GNOME-kontrollpanelen: %s"

Dessa är inte helt konsekvent översatta.

> #: control-center/capplet-dir-view.c:503
> msgid ""
> "No help is available/installed. Please make sure you\n"
> "have the GNOME User's Guide installed on your system."
> msgstr ""
> "Ingen hjälp finns tillgänglig/är installerad. Var vänlig och\n"
> "kontrollera att du har GNOME-användarmanualen installerad på\n"
> "ditt system."

Du kan stryka "är ", det går bra ändå.

> #: control-center/gnomecc.desktop.in.h:2
> msgid "The GNOME configuration tool"
> msgstr "Konfigurationsverktyg för GNOME"

Du som gillar bestämd form?  Här var det ju det på engelska!  :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.