Re: New PO file matrix

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-24 13:15:33

Gudmund Areskoug writes:
> > Ready PO files  bg BR ca cs da de el eo es et fi fr
> >         .-------------------------------------.
> > fetchmail    |  E   E [] []    []    E |
> 
> vet någon vad E betyder?

Att översättningarna hanteras "externt" på något sätt, alltså utanför
TP:s regi. Exakt vad det är istället varierar nog från fall till
fall.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.