Re: New PO file matrix

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-24 13:14:23

sön 2002-02-24 klockan 11.32 skrev Gudmund Areskoug:
> > Ready PO files  bg BR ca cs da de el eo es et fi fr
> >         .-------------------------------------.
> > fetchmail    |  E   E [] []    []    E |
> 
> vet någon vad E betyder?

External. Dvs det finns/är tänkt att finnas en översättning som inte
kommer från Translation Project.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.