Re: Images

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-02-23 19:41:13

peter karlsson:

> På samma sätt som "avbildning" i stället för "avbild" skriver jag
> förresten "spegling" i stället för "spegel" som översättning av
> "mirror" i betydelsen lokal kopia av ett programvaruarkiv.

Fast jag är inte helt konsekvent i det, upptäckte jag just. Fy på mig.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.