Re: Images

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-02-23 19:39:26

Richard Hult:

> Jaha. Om nån bryr sig så tycker jag det "känns helt fel".

Ja, språk är inte någon exakt vetenskap.

På samma sätt som "avbildning" i stället för "avbild" skriver jag
förresten "spegling" i stället för "spegel" som översättning av
"mirror" i betydelsen lokal kopia av ett programvaruarkiv.

Men jag har svårt att motivera varför jag gör den skillnaden,
egentligen.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.