Re: gnome-panel (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-22 23:36:18

fre 2002-02-22 klockan 23.23 skrev Richard Hult:
> > #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:2
> > msgid "Alert you when new mail arrives"
> > msgstr "Varna när ny e-post ankommer"
> 
> Varna kanske är lite väl drastiskt? Vad sägs om "Meddela"? 

Mycket bättre!


> > #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:5
> > msgid "Get the current time and date"
> > msgstr "Få reda på aktuell tid och aktuellt datum"
> 
> Detta verkar vara beskrivningen för clockappplet, kanske "Visa ..."?

Ja, det är bättre. Tack!


> > #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:12
> > #: applets/gen_util/pager.c:405
> > msgid "Workspace Switcher"
> > msgstr "Arbetsytebytare"
> 
> Sliffsloffare!

Slibbedibopp.


> > #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:13
> > msgid "factory for creating some general applets"
> > msgstr "fabrik för skapande av en del allmänna panelprogram"
> 
> "av några"? Dessa strängar är inte så viktiga iofs.

Jag ändrar.


> > #: applets/gen_util/clock.c:837
> > msgid "Show date in applet"
> > msgstr "Visa datum i panelprogram"
> 
> Man avser specifikt clockappleten, antingen "panelprogrammet" eller kort
> o gott "Visa datum".

"Panelprogrammet" får det bli. Tack.


> > #: applets/gen_util/clock.c:1010
> > msgid ""
> > "The clock applet gives your panel a lightweight and simple display of the "
> > "date and time"
> > msgstr "Klockpanelprogrammet visar lätt och enkelt dag och klockslag"
> 
> Man kan nästan stryka "lätt och enkelt" där va? Det känns lite krystat.

Borttaget nu.


> > #: gnome-panel/panel-config.c:1175
> > msgid ""
> > "Note: The panel will size itself to the\n"
> > "largest applet in the panel, and that\n"
> > "not all applets obey these sizes."
> > msgstr ""
> > "Anmärkning: Panelen kommer att rätta sig\n"
> > "efter det panelprogram som är störst, och att\n"
> > "inte alla panelprogram följer dessa storlekar."
> 
> Här är det nåt som inte stämmer. ("Notera att...")

Jag ändrar till "Observera att...". Stort tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-panel.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.