Re: gnome-panel (Gnome2)

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2002-02-22 23:23:18

 
> #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:2
> msgid "Alert you when new mail arrives"
> msgstr "Varna när ny e-post ankommer"

Varna kanske är lite väl drastiskt? Vad sägs om "Meddela"? 

> #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:5
> msgid "Get the current time and date"
> msgstr "Få reda på aktuell tid och aktuellt datum"

Detta verkar vara beskrivningen för clockappplet, kanske "Visa ..."?

> #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:12
> #: applets/gen_util/pager.c:405
> msgid "Workspace Switcher"
> msgstr "Arbetsytebytare"

Sliffsloffare!

> #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:13
> msgid "factory for creating some general applets"
> msgstr "fabrik för skapande av en del allmänna panelprogram"

"av några"? Dessa strängar är inte så viktiga iofs.

> #: applets/gen_util/clock.c:837
> msgid "Show date in applet"
> msgstr "Visa datum i panelprogram"

Man avser specifikt clockappleten, antingen "panelprogrammet" eller kort
o gott "Visa datum".

> #: applets/gen_util/clock.c:1010
> msgid ""
> "The clock applet gives your panel a lightweight and simple display of the "
> "date and time"
> msgstr "Klockpanelprogrammet visar lätt och enkelt dag och klockslag"

Man kan nästan stryka "lätt och enkelt" där va? Det känns lite krystat.

> 
> #: gnome-panel/panel-config.c:1175
> msgid ""
> "Note: The panel will size itself to the\n"
> "largest applet in the panel, and that\n"
> "not all applets obey these sizes."
> msgstr ""
> "Anmärkning: Panelen kommer att rätta sig\n"
> "efter det panelprogram som är störst, och att\n"
> "inte alla panelprogram följer dessa storlekar."

Här är det nåt som inte stämmer. ("Notera att...")

Annars var det gött.

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.