Re: vorbis-tools färdig (nåja)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-22 02:41:42

tor 2002-02-21 klockan 11.36 skrev Mikael Hedin:
> Meningar som t.ex. "malloc" och "none" tycker jag inte skall
> översättas, så de har jag hoppat över. Så jag lär ju aldrig översätta
> 100%;-(

Översätt de gärna ändå. Annars blir ju statistiken både missvisande och
opålitlig. Kommer du till exempel att enkelt komma ihåg antalet
oöversatta meddelanden i varje modul inför framtiden, så att du
omedelbart reagerar om det tillkommer meddelanden som definitivt ska
översättas? Jag brukar inte komma ihåg siffror så lätt, men jag kan
enkelt skilja noll från positiva heltal > 0 ;-)


> #: ogg123/buffer.c:357
> msgid "malloc"
> msgstr ""

Använd "malloc" i msgstr här, du gör dig själv en tjänst av ovan nämnda
skäl.


> #: ogg123/callbacks.c:75
> msgid "Error: Device not available.\n"
> msgstr "Fel: Enhet inte tillgänglig.\n"

Kanske "Enheten inte tillgänglig"?


> #: ogg123/callbacks.c:81
> #, c-format
> msgid "Error: Unsupported option value to %s device.\n"
> msgstr "Fel: Okänt flaggvärde till enhet %s.\n"

Tror någon nämnde det här, det ska kanske vara "%s-enhet", du får kolla
i såsen.


> #: ogg123/callbacks.c:95
> #, c-format
> msgid "Error: Cannot open file %s for writing.\n"
> msgstr "Fel: Kan inte öppna filen %s för att skriva.\n"
> 
> #: ogg123/callbacks.c:99
> #, c-format
> msgid "Error: File %s already exists.\n"
> msgstr "Fel: Fil %s finns redan.\n"

Kanske "Filen %s finns redan" för att vara konsekvent.


> #: ogg123/cfgfile_options.c:165
> msgid "none"
> msgstr ""

"inget" (eller "ingen")?


> #: ogg123/cfgfile_options.c:168
> msgid "bool"
> msgstr ""
>
> #: ogg123/cfgfile_options.c:171
> msgid "char"
> msgstr ""
>
> #: ogg123/cfgfile_options.c:174
> msgid "string"
> msgstr ""
>
> #: ogg123/cfgfile_options.c:177
> msgid "int"
> msgstr ""
> 
> #: ogg123/cfgfile_options.c:180
> msgid "float"
> msgstr ""
> 
> #: ogg123/cfgfile_options.c:183
> msgid "double"
> msgstr ""
> 
> #: ogg123/cfgfile_options.c:186
> msgid "other"
> msgstr ""
> 
> #: ogg123/cfgfile_options.c:192
> msgid "(NULL)"
> msgstr ""

Samma kommentar som innan om att inte lämna några msgstr tomma.


> #: ogg123/cfgfile_options.c:196 oggenc/oggenc.c:465 oggenc/oggenc.c:470
> #: oggenc/oggenc.c:475 oggenc/oggenc.c:480 oggenc/oggenc.c:485
> #: oggenc/oggenc.c:490
> msgid "(none)"
> msgstr ""

"(ingen)"?


> #: ogg123/cfgfile_options.c:426
> msgid "Key not found"
> msgstr "Nyckel hittades inte"

Eller "Kunde inte hitta nyckel". Vet inte vilket som är bättre.


> #: ogg123/cmdline_options.c:69
> msgid "Internal error: long option given when none expected.\n"
> msgstr "Internt fel: lång flagga använd när det inte förväntades.\n"

Kanske "lång flagga angiven när ingen förväntades"?


> #: ogg123/cmdline_options.c:75
> #, c-format
> msgid "Input buffer size smaller than minimum size of %dkB."
> msgstr "In-buffertens storlek mindre än minimistorkeken %dkB."

Inget bindestreck i "inbuffert".
Storkarna bor inte i eken.
På svenska har vi mellanrum mellan värde och enhet, så det bör vara "%d
kB". Gäller på fler ställen i filen.


> #: ogg123/cmdline_options.c:87
> #, c-format
> msgid ""
> "=== Error \"%s\" while parsing config option from command line.\n"
> "=== Option was: %s\n"
> msgstr ""
> "=== Fel \"%s\" under tolkning av konfigurationsflaggor från kommandoraden.\n"
> "=== Flaggan var: %s\n"

Kanske "... vid tolkning av konfigurationsflagga från..."


> #: ogg123/cmdline_options.c:123
> #, c-format
> msgid "=== Driver %s is not a file output driver.\n"
> msgstr "=== Drivrutin %s är inte för filer.\n"

Drivrutinen?


> #: ogg123/cmdline_options.c:143
> #, c-format
> msgid "=== Incorrect option format: %s.\n"
> msgstr "=== Felaktigt format på argument: %s.\n"

Nä, det är väl formatet på flaggan som är felaktigt?

> #: ogg123/cmdline_options.c:158
> msgid "--- Prebuffer value invalid. Range is 0-100.\n"
> msgstr "--- Ogiltigt värde till prebuffer. Möjligt intervall är 0-100.\n"

Jag skulle sagt "Prebuffer-värdet är ogiltigt", om man nu inte ska säga
"förbuffert".


> #: ogg123/cmdline_options.c:188
> msgid ""
> "--- Cannot play every chunk 0 times.\n"
> "--- To do a test decode, use the null output driver.\n"
> msgstr ""
> "--- Kan inte spela varje block 0 gånger.\n"
> "--- För att göra en testavkodning, använd null-drivern för utdata.\n"

Sista meningen här är tämligen knepig satsbyggnad på svenska. Du bör nog
skriva om och vända på det: "Använd null-drivrutinen för utdata för att
göra en testavkodning".


> #: ogg123/cmdline_options.c:215
> #, c-format
> msgid "--- Driver %s specified in configuration file invalid.\n"
> msgstr "--- Drivrutin %s angiven i konfigurationsfil ogiltig.\n"

Också lite konstigt tycker jag.
"Drivrutinen %s, som är angiven i konfigurationsfilen, är ogiltig".


> #: ogg123/cmdline_options.c:225
> msgid "=== Could not load default driver and no driver specified in config file. Exiting.\n"
> msgstr "=== Kunde inte ladda standard-drivrutin, och ingen är specificerad i konfigurationsfilen. Avslutar.\n"

Jag brukar använda "läsa in" istället för "ladda".
Inget bindestreck i "standarddrivrutin".
Bestämd form; "standarddrivrutinen"?
s/specifierad/angiven/ för att vara konsekvent.


> #: ogg123/http_transport.c:144
> msgid "Error: Could not set signal mask."
> msgstr "Fel: Kunde inte sätta signalmask."

Jag brukar använda "ställa in" istället för "sätta".


> #: ogg123/http_transport.c:196
> msgid "Error: Unable to create input buffer.\n"
> msgstr "Fel: Kan inte skapa in-buffer\n"

"inbuffert".
Du har glömt punkt.


> #: ogg123/ogg123.c:313
> msgid "Error: Could not create audio buffer.\n"
> msgstr "Fel: Kan inte skapa ljudbuffer.\n"

"ljudbuffert".


> #: ogg123/ogg123.c:387
> #, c-format
> msgid "No module could be found to read from %s.\n"
> msgstr "Hittar ingen modul för att läsa från %s.\n"

"ingen modul att läsa".


> #: ogg123/ogg123.c:405
> #, c-format
> msgid "Error opening %s using the %s module. The file may be corrupted.\n"
> msgstr "Fel under öppnandet av %s med %s-modulen. Filen kan vara skadad.\n"

Jag tycker att du kan undvika två inledande blanksteg och bara ha ett.
Men det kanske är smaksak. Gäller på flera ställen i filen.


> msgid "Bitstream is %d channel, %ldHz"
> msgstr "Bitströmmen har %d kanal(er), %ldHz"

Det där med mellanslag innan enheter. Gäller som sagt på fler ställen i
filen.


> #: ogg123/status.c:258
> #, c-format
> msgid " Input Buffer %5.1f%%"
> msgstr " Inbuffer %5.1f%%"

Inbuffert. Det finns inget som heter "buffer" i min svenska ordbok, och
buffert är en vedertagen översättning. Gäller på fler ställen.


> #: oggenc/audio.c:112 oggenc/audio.c:374
> msgid "Warning: Unexpected EOF in reading WAV header\n"
> msgstr "Varning: Oväntad EOF under läsning av WAV-huvud\n"

EOF kan du lugnt översätta med "filslut". Finns även i ordlistan vill
jag minnas. Gäller på fler ställen.


> #: oggenc/audio.c:314
> msgid ""
> "Warning: OggEnc does not support this type of AIFF/AIFC file\n"
> " Must be 8 or 16 bit PCM.\n"
> msgstr ""
> "Varning: OggEnc stödjer inte denna typ AIFF/AIFC-fil.\n"
> "Måste vara 8 eller 16 bitars PCM.\n"

Jag föredrar "stöder" framför "stödjer". Smaksak.


> #: oggenc/audio.c:406
> msgid ""
> "ERROR: Wav file is unsupported type (must be standard PCM\n"
> " or type 3 floating point PCM\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/audio.c:460
> msgid ""
> "ERROR: Wav file is unsupported subformat (must be 16 bit PCM\n"
> "or floating point PCM\n"
> msgstr ""

Dessa är oöversatta?


> #: oggenc/audio.c:558
> #, c-format
> msgid ""
> "Warning: Vorbis is not currently tuned for this input (%.3f kHz).\n"
> " At other than 44.1/48 kHz quality will be significantly degraded.\n"
> msgstr ""
> "Varning: Vorbis är för närvarande inte justerad för denna\n"
> " samplingsfrekvens (%.3f kHz). Vid andra än 44.1 eller 48 kHz blir\n"
> " kvaliteten påtagligt försämrad.\n"

"...vid andra frekvenser än..." tycker jag.


> #: oggenc/encode.c:59
> msgid "Mode initialisation failed: invalid parameters for quality\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/encode.c:71
> msgid "Mode initialisation failed: invalid parameters for bitrate\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: oggenc/encode.c:110
> msgid "Failed writing header to output stream\n"
> msgstr "Mislyckades att skriva huvud till utströmmen\n"

misSlyckades
Sedan tycker jag även att "misslyckades MED att..." känns bättre. Gäller
fler ställen.


> #: oggenc/encode.c:265
> #, c-format
> msgid "\tRate:     %.4f\n"
> msgstr "\tFörhålland:     %.4f\n"

förhållandE


> #: oggenc/encode.c:295
> #, c-format
> msgid ""
> "Encoding %s%s%s to \n"
> "     %s%s%s at bitrate %d kbps,\n"
> "using full bitrate management engine\n"
> msgstr ""
> "Kodar %s%s%s till\n"
> "     %s%s%s med bithastighet %d kbps,\n"
> "med komplett bithastighethanteringsmotor\n"

kb/s blir mer logiskt på svenska.


> #: oggenc/oggenc.c:105
> msgid "ERROR: Multiple files specified when using stdin\n"
> msgstr "FEL: Flera filer angivna med stdin\n"

standard in


> #: oggenc/oggenc.c:202
> #, c-format
> msgid "ERROR: Input file \"%s\" is not a supported format\n"
> msgstr "FEL: Infil \"%s\" är inte i ett känt format\n"

Infilen?


> #: oggenc/oggenc.c:316
> msgid ""
> "WARNING: Usage of the bitrate options (-b, -m, -M) has been deprecated\n"
> "To use these, you must specify that you wish to use managed mode, using\n"
> "the --managed option.\n"
> "This will cause oggenc to enable the full bitrate management engine.\n"
> "You should do this ONLY if bitrate management is critical to your usage\n"
> "(for example, certain audio streaming applications).\n"
> "Usage of the bitrate management engine will generally decrease quality,\n"
> "using the normal fully VBR modes (quality specified using -q) is\n"
> "very highly recommended for most users.\n"
> "Usage of the -managed option will become MANDATORY in the next release.\n"
> "\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: oggenc/oggenc.c:331
> #, c-format
> msgid ""
> "%s%s\n"
> "Usage: oggenc [options] input.wav [...]\n"
> "\n"
> "OPTIONS:\n"
> " General:\n"
> " -Q, --quiet     Produce no output to stderr\n"
> " -h, --help      Print this help text\n"
> " -r, --raw      Raw mode. Input files are read directly as PCM data\n"
> " -B, --raw-bits=n   Set bits/sample for raw input. Default is 16\n"
> " -C, --raw-chan=n   Set number of channels for raw input. Default is 2\n"
> " -R, --raw-rate=n   Set samples/sec for raw input. Default is 44100\n"
> " -b, --bitrate    Choose a nominal bitrate to encode at. Attempt\n"
> "           to encode at a bitrate averaging this. Takes an\n"
> "           argument in kbps.\n"
> " -m, --min-bitrate  Specify a minimum bitrate (in kbps). Useful for\n"
> "           encoding for a fixed-size channel.\n"
> " -M, --max-bitrate  Specify a maximum bitrate in kbps. Useful for\n"
> "           streaming applications.\n"
> " -q, --quality    Specify quality between 0 (low) and 10 (high),\n"
> "           instead of specifying a particular bitrate.\n"
> "           This is the normal mode of operation.\n"
> "           Fractional qualities (e.g. 2.75) are permitted\n"
> " -s, --serial     Specify a serial number for the stream. If encoding\n"
> "           multiple files, this will be incremented for each\n"
> "           stream after the first.\n"
> "\n"
> " Naming:\n"
> " -o, --output=fn   Write file to fn (only valid in single-file mode)\n"
> " -n, --names=string  Produce filenames as this string, with %%a, %%t, %%l,\n"
> "           %%n, %%d replaced by artist, title, album, track number,\n"
> "           and date, respectively (see below for specifying these).\n"
> "           %%%% gives a literal %%.\n"
> " -X, --name-remove=s Remove the specified characters from parameters to the\n"
> "           -n format string. Useful to ensure legal filenames.\n"
> " -P, --name-replace=s Replace characters removed by --name-remove with the\n"
> "           characters specified. If this string is shorter than the\n"
> "           --name-remove list or is not specified, the extra\n"
> "           characters are just removed.\n"
> "           Default settings for the above two arguments are platform\n"
> "           specific.\n"
> " -c, --comment=c   Add the given string as an extra comment. This may be\n"
> "           used multiple times.\n"
> " -d, --date      Date for track (usually date of performance)\n"
> " -N, --tracknum    Track number for this track\n"
> " -t, --title     Title for this track\n"
> " -l, --album     Name of album\n"
> " -a, --artist     Name of artist\n"
> " -G, --genre     Genre of track\n"
> "           If multiple input files are given, then multiple\n"
> "           instances of the previous five arguments will be used,\n"
> "           in the order they are given. If fewer titles are\n"
> "           specified than files, OggEnc will print a warning, and\n"
> "           reuse the final one for the remaining files. If fewer\n"
> "           track numbers are given, the remaining files will be\n"
> "           unnumbered. For the others, the final tag will be reused\n"
> "           for all others without warning (so you can specify a date\n"
> "           once, for example, and have it used for all the files)\n"
> "\n"
> "INPUT FILES:\n"
> " OggEnc input files must currently be 16 or 8 bit PCM WAV, AIFF, or AIFF/C\n"
> " files. Files may be mono or stereo (or more channels) and any sample rate.\n"
> " However, the encoder is only tuned for rates of 44.1 and 48 kHz and while\n"
> " other rates will be accepted quality will be significantly degraded.\n"
> " Alternatively, the --raw option may be used to use a raw PCM data file, which\n"
> " must be 16bit stereo little-endian PCM ('headerless wav'), unless additional\n"
> " parameters for raw mode are specified.\n"
> " You can specify taking the file from stdin by using - as the input filename.\n"
> " In this mode, output is to stdout unless an outfile filename is specified\n"
> " with -o\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "%s%s\n"
> "Användning: oggenc [flaggor] infil.wav [...]\n"
> "\n"
> "FLAGGOR:\n"
> " Allmänna:\n"
> " -Q, --quiet     Skriv inte på stderr\n"
> " -h, --help      Visa denna hjälptext\n"
> " -r, --raw      Rå-läge. Infiler läses direkt som PCM-data\n"
> " -B, --raw-bits=n   Välj bitar/sample för rå-indata. Standardväre är 16\n"
> " -C, --raw-chan=n   Välj antal kanaler för rå-indata. Standardväre är 2\n"
> " -R, --raw-rate=n   Välj samples/sekund för rå-indata. Standardväre är 44100\n"
> " -b, --bitrate    Välj en nominell bithastighet att koda\n"
> "           i. Försöker koda med en bithastighet som i\n"
> "           genomsnitt blir denna. Tar ett argument i kbps.\n"
> " -m, --min-bitrate  Ange minimal bithastighet (i kbps). Användbart\n"
> "           för att koda för en kanal med bestämd storlek.\n"
> " -M, --max-bitrate  Ange maximal bithastighet (i kbps). Andvändbart\n"
> "           för strömmande applikationer.\n"
> " -q, --quality    Ange kvalitet mellan 0 (låg) och 10 (hög),\n"
> "           istället för att ange särskilda bithastigheter.\n"
> "           Detta är det normala arbetssättet. Kvalitet i\n"
> "           bråkdelar (t.ex. 2.75) går bra.\n"
> " -s, --serial     Ange ett serienummer för strömmen. Om flera\n"
> "           filer kodas kommer detta att ökas för varje\n"
> "           ström efter den första.\n"
> "\n"
> " Namngivning:\n"
> " -o, --output=fn   Skriv till fil fn (endast giltig för enstaka fil)\n"
> " -n, --names=sträng  Skapa filer med namn enligt sträng, med %%a, %%t, %%l,\n"
> "           %%n, %%d ersatta med artist, titel, album, spår\n"
> "           respektive datum (se nedan för att ange\n"
> "           dessa). %%%% ger ett bokstavligt %%.\n"
> " -X, --name-remove=s Ta bort angivna tecken från parametrarna till\n"
> "           formatsträngen för -n. Bra för att försäkra sig\n"
> "           om giltiga filnamn.\n"
> " -P, --name-replace=s Ersätt tecken borttagna av --name-remove med\n"
> "           angivet tecken. Om denna sträng är kortare än\n"
> "           listan till --name-remove, eller utelämnad, tas\n"
> "           extra tecken bort.\n"
> "           Förvalda värden för de två ovanstående\n"
> "           argumenten beror på plattformen.\n"
> " -c, --comment=c   Lägg till argumentsträngen som en extra\n"
> "           kommentar. Kan användas flrea gånger.\n"
> " -d, --date      Datum för spåret (vanligtvis datum för framträdande)\n"
> " -N, --tracknum    Spårnummer för detta spår\n"
> " -t, --title     Titel för detta spår\n"
> " -l, --album     Namn på albumet\n"
> " -a, --artist     Namn på artisten\n"
> " -G, --genre     Spårets genre\n"
> "           Om flera infiler anges kommer flera fall av de\n"
> "           fem föregående flaggorna användas i given\n"
> "           orgdning. Om antalet titlar är färre än antalet\n"
> "           infiler visar OggEnc en varning och återanvänder\n"
> "           det sista argumentet. Om antalet spårnummer är\n"
> "           färre blir de resterande filerna onumrerade. För\n"
> "           övriga flaggor återanvänds den sista taggen utan\n"
> "           varning (så att du t.ex. kan ange datum en gång\n"
> "           och använda det för alla filer).\n"
> "\n"
> "INFILER:\n"
> " Infiler till OggEnc måste för närvarande vara 16 eller 8 bitar RCM\n"
> " WAV, AIFF eller AIFF/C. De kan vara mono eller stereo (eller fler\n"
> " kanaler) med godtycklig samplingshastighet. Dock är kodaren bara\n"
> " justerad för 44.1 och 48 kHz samplingshastighet, och även om andra\n"
> " hastigheter accepteras blir kvaliteten påtagligt\n"
> " försämrad. Alternativt kan flaggan --raw användas för att använda en\n"
> " file med rå PCM-data, vilken måste vara 16 bitar stereo little-endian\n"
> " PCM ('headerless wav') om inte ytterligare flaggor för rå-läge\n"
> " används.\n"
> " Du kan läsa från stdin genom att ange - som namn för infilen. I detta\n"
> " läge går utdata till stdout om inget filnamn anges med -o\n"
> "\n"

Den här tycker jag du ska be författarna att dela upp. Den är ju
omänskligt stor.


> #: oggenc/oggenc.c:495
> #, c-format
> msgid "WARNING: Ignoring illegal escape character '%c' in name format\n"
> msgstr "VARNING: Ignorerar otillåtet specialtecken '%c' i namnformat\n"

Använd riktiga citattecken.


> #: oggenc/oggenc.c:518
> msgid "Enabling bitrate management engine\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:522
> msgid "Internal error parsing command line options\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:569
> #, c-format
> msgid "Warning: nominal bitrate \"%s\" not recognised\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:582
> #, c-format
> msgid "Warning: minimum bitrate \"%s\" not recognised\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:594
> #, c-format
> msgid "Warning: maximum bitrate \"%s\" not recognised\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:600
> #, c-format
> msgid "Quality option \"%s\" not recognised, ignoring\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:607
> msgid "WARNING: quality setting too high, setting to maximum quality.\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:612
> msgid "WARNING: negative quality specified, setting to minimum.\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:618
> msgid "WARNING: Multiple name formats specified, using final\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:627
> msgid "WARNING: Multiple name format filters specified, using final\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:636
> msgid "WARNING: Multiple name format filter replacements specified, using final\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:644
> msgid "WARNING: Multiple output files specified, suggest using -n\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:663
> msgid "WARNING: Raw bits/sample specified for non-raw data. Assuming input is raw.\n"
> msgstr ""
> 
> #. Failed, so just set to 16
> #: oggenc/oggenc.c:668 oggenc/oggenc.c:672
> msgid "WARNING: Invalid bits/sample specified, assuming 16.\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:679
> msgid "WARNING: Raw channel count specified for non-raw data. Assuming input is raw.\n"
> msgstr ""
> 
> #. Failed, so just set to 2
> #: oggenc/oggenc.c:684
> msgid "WARNING: Invalid channel count specified, assuming 2.\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:695
> msgid "WARNING: Raw sample rate specified for non-raw data. Assuming input is raw.\n"
> msgstr ""
> 
> #. Failed, so just set to 44100
> #: oggenc/oggenc.c:700
> msgid "WARNING: Invalid sample rate specified, assuming 44100.\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:704
> msgid "WARNING: Unknown option specified, ignoring->\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:726
> msgid "Couldn't convert comment to UTF-8, cannot add\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/oggenc.c:745
> msgid "WARNING: Insufficient titles specified, defaulting to final title.\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: oggenc/platform.c:139
> #, c-format
> msgid "Couldn't create directory \"%s\": %s\n"
> msgstr "Kunde inte skapa katalog \"%s\": %s\n"

katalogen?


> #: oggenc/platform.c:146
> #, c-format
> msgid "Error checking for existence of directory %s: %s\n"
> msgstr ""
> 
> #: oggenc/platform.c:157
> #, c-format
> msgid "Error: path segment \"%s\" is not a directory\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: ogginfo/ogginfo.c:75
> msgid "bitrate_upper="
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:77 ogginfo/ogginfo.c:83 ogginfo/ogginfo.c:89
> msgid "none\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: ogginfo/ogginfo.c:91
> #, c-format
> msgid "%ld\n"
> msgstr ""

tom msgstr?


> #: ogginfo/ogginfo.c:319
> #, c-format
> msgid "\nserial=%ld\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:320
> msgid "header_integrity=pass\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:323
> msgid "header_integrity=fail\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:328
> msgid "stream_integrity=pass\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:331
> msgid "stream_integrity=fail\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:334
> msgid "stream_truncated=false\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:336
> msgid "stream_truncated=true\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:344
> #, c-format
> msgid "\ntotal_length=%f\n"
> msgstr ""
> 
> #: ogginfo/ogginfo.c:345
> #, c-format
> msgid "total_playtime=%ld:%02ld\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: share/getopt.c:673
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flagga \"%s\" är tvetydig\n"

flaggan?


> #: share/getopt.c:698
> #, c-format
> msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flagga \"--%s\" tar inget argument\n"

flaggan?


> #: share/getopt.c:703
> #, c-format
> msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flagga \"%c%s\" tar inget argument\n"

flaggan?


> #: share/getopt.c:721 share/getopt.c:894
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
> msgstr "%s: flagga \"%s\" kräver ett argument\n"

flaggan?


> #: share/getopt.c:860
> #, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flaggan `-W %s' är tvetydig\n"

Använd riktiga citattecken.


> #: share/getopt.c:878
> #, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flaggan `-W %s' tar inget argument\n"

Samma här.


> #: vcut/vcut.c:131
> msgid "Page error. Corrupt input.\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:148
> msgid "Bitstream error, continuing\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:173
> msgid "Found EOS before cut point.\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:182
> msgid "Setting eos: update sync returned 0\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: vcut/vcut.c:225
> msgid "Unhandled special case: first file too short?\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #. Might this happen for _really_ high bitrate modes, if we're
> #. * spectacularly unlucky? Doubt it, but let's check for it just
> #. * in case.
> #.
> #: vcut/vcut.c:284
> msgid ""
> "ERROR: First two audio packets did not fit into one\n"
> "    ogg page. File may not decode correctly.\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: vcut/vcut.c:297
> msgid "Recoverable bitstream error\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:307
> msgid "Bitstream error\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:330
> msgid "Update sync returned 0, setting eos\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: vcut/vcut.c:484
> #, c-format
> msgid "Processing: Cutting at %lld\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:493
> msgid "Processing failed\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:514
> msgid "Error reading headers\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:537
> msgid "Error writing first output file\n"
> msgstr ""
> 
> #: vcut/vcut.c:545
> msgid "Error writing second output file\n"
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: vorbiscomment/vcedit.c:214
> msgid "Input truncated or empty."
> msgstr "Indata stympat eller tomt."

"avklippt" låter bättre än "stympat", tycker jag. Gäller fler ställen.


> #: vorbiscomment/vcedit.c:232
> msgid "Error reading first page of Ogg bitstream."
> msgstr ""

Oöversatt?


> #: vorbiscomment/vcedit.c:267
> msgid "Corrupt secondary header."
> msgstr "Felaktigt sekundär-huvud."

Inget bindestreck.


> #. should never reach this point
> #: vorbiscomment/vcomment.c:173
> msgid "no action specified\n"
> msgstr ""

Oöversatt?

Bra jobbat, det som var översatt var bra översatt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.