vorbis-tools färdig (nåja)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-22 22:48:48

Mikael Hedin writes:
> Meningar som t.ex. "malloc" och "none" tycker jag inte skall
> översättas, så de har jag hoppat över.  Så jag lär ju aldrig översätta
> 100%;-(

Felrapportera gärna om du inte redan gjort det.  Sedan kan det som
Christian säger ligga en poäng i att "översätta" dem ändå.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.