Re: vorbis-tools färdig ( nåja)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Date: 2002-02-21 14:41:16

Mikael Hedin wrote:

>#: ogg123/callbacks.c:81
>#, c-format
>msgid "Error: Unsupported option value to %s device.\n"
>msgstr "Fel: Okänt flaggvärde till enhet %s.\n"
>
%s kanske innehåller input eller output (på eng.) och således den 
svenska översättningen borde vara "%s-enhet" (=indata-/utdata-enhet)? 
Jfr nedan.

>#: ogg123/callbacks.c:92
>#, c-format
>msgid "Error: An output file cannot be given for %s device.\n"
>msgstr "Fel: Utfil kan inte anges för %s-enhet.\n"
>

Sedan hann jag inte mer nu.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.