Re: Översättningen av dia

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-19 16:44:32

tis 2002-02-19 klockan 11.04 skrev Martin Sjögren:
> > > Jag har pillat lite med dia nyligen, framför allt UML-delen. Jag såg att
> > > "Actor" har översatts med "Skådespelare". AFAIK säger man "Aktör" på
> > > svenska i UML... :)
> > 
> > Vem var det som översatte dia?  Finns han kvar på den här listan?
> 
> Så här står det i filen:
> 
> # Fredrik Hallenberg <hallon@lysator.liu.se>, 1999.
> # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>
> # Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2000.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000-2001.
> # Richard Hult <rhult@codefactory.se>, 2001.
> 
> Om någon av ovanstående inte är intresserad kan jag ta över det...

Aktuell sv.po i CVS har följande huvud:


# Swedish messages for Dia.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Fredrik Hallenberg <hallon@lysator.liu.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Richard Hult <rhult@codefactory.se>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.67 2002/02/16 03:50:50 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dia\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-16 04:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-16 04:49+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"


Det går bra att komma med rättelser och förslag till dia på denna lista
(antar jag).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.