Lista för diskussioner om översättningsarbete

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-19 09:28:18

Då och då kommer det upp diskussioner om olika aspekter av
översättningsarbetet på postlistan för Translation Project-ledare.  Nu
senast handlade det om hanteringen av pluralformer i olika språk.  Det
är ju lite fel forum för det, de diskussionerna är ju inte bara
intressanta för gruppledarna utan för alla intresserade översättare.

Så därför har det nu skapats en lista för allmän diskussion om
översättningsarbete.  De som vill är alltså välkomna att anmäla sig
till den listan på hemsidan:

Martin v. Loewis:
>Done. The mailing list home page is at
>
>https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/translation-i18n
>
>There is also an email interface to subscribing/unsubscribing,
>write a message with a subject of "help" to
>
> translation-i18n-request@lists.sourceforge.net
>
>Posting to the list is restricted to members, to reduce the spam;
>subscription to the list is open to anybody.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.