chainsaw

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-18 21:22:30

Ja, jag vet att det betyder motorsåg. Men här handlar det om hur man
väljer en ordning efter en topologisk sortering:

  Say that the relations are
	  a needs A
	  b needs B
	  c also needs B
  Either A or B could be chosen initially, package B will be chosen
  with "chainsaw" (see Knuth for the names of other choices,
  essentially FIFO and LIFO), because it has 2 successors, b and c.

Finns det någon etablerad översättning av "chainsaw" i det
sammanhanget? Någon som vet? Någon som vet någon som vet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.