moniker

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-13 23:19:38

Jag har i en översättning stött på begreppet "moniker".  Enligt mitt
lexikon betyder det namn (i vardagligt språk) eller öknamn.  Några
förklaringar av den mer tekniska betydelsen saxar jag nedan.  Min
fråga är naturligtvis hur ni tycker att vi bör översätta detta.
Christian har nämnt att han stött på det i några översättningar, men
hittills låtit det stå oöversatt.  Men är det verkligen så bra?

> The original technical meaning here of moniker is: 
> 
>   a name used to identify an object
> 
> Looking up monikers is done using special objects that implement
> those objects. Sometimes these objects are themselves 
> called monikers.

> The word "moniker" is used by Microsoft COM (and other MS devel stuff) in
> the same sense as here - you might find some translation precedents by
> looking at Swedish Microsoft developer resources.
> 
> Basically a moniker is sort of a URL to an object on the system, that 
> holds information on how to activate the object.

> A moniker is a special kind of extensible name format used to
> reference components. Think of it as "plugins for URLs." Here it's
> used to mean "the component which parses the name of a configuration
> key."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.