Re: soundtracker-0.6.4

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-07 02:07:32

ons 2002-02-06 klockan 15.51 skrev Tommy Pettersson:
> > #: app/drivers/alsa-input.c:193 app/drivers/alsa-output.c:199 app/drivers/oss-output.c:199
> > msgid "These changes won't take effect until you restart playing."
> > msgstr "Dessa ändringar kommer inte att börja gälla förrän du startar om spelandet."
> 
> förren du börjar om att spela

Okej.


> > #: app/drivers/alsa-input.c:374
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Couldn't open ALSA device for sound input (card:%d, device:%d):\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Kunde inte öppna ALSA-enhet för ljudindata (kort: %d, enhet: %d):\n"
> > "%s"
> 
> Ska den öppnas för data eller för läsning? Hur förhåller
> sig 'ljudindata' till 'ljudutmatning'? Jag misstänker lite
> inkonsekvens.

Jag kan väl kalla det "ljudinläsning" då. Tack.


> > #: app/drivers/alsa-output.c:377
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Couldn't open ALSA device for sound output (card:%d, device:%d):\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Kunde inte öppna ALSA-enhet för ljudutdata (kort: %d, enhet: %d):\n"
> > "%s"
> 
> Dito: Ska den öppnas för utdata eller skrivning? Här är det
> 'ljudutdata' istället för 'ljudutmating'.

"utmatning" blir det.


> > #: app/drivers/esd-output.c:161
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Couldn't connect to ESD for sound output:\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Kunde inte ansluta till ESD för ljudutmatning:\n"
> > "%s"
> 
> Här står det 'ljudutmatning' och inte 'ljututdata' (se ovan).

Jag låter det vara som det är här.


> > #: app/drivers/oss-input.c:105
> > msgid "These changes won't take effect until you restart sampling."
> > msgstr "Dessa ändringar kommer inte att börja gälla innan du startar om sampling."
> 
> förrän[enl. ovan] du börjar om att sampla (el. 'startar om samplandet')

Ändrat. Tack!


> > #: app/drivers/oss-input.c:228
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Couldn't open %s for sampling:\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Kunde inte öppna %s för sampling:\n"
> > "%s"
> 
> Är det någon som följer SVT:s serie "Svenska Slut"? Där driver
> de med förändringen av svenskan mot -ing-konstruktioner.
> Rollfigurerna "fattar greppning om sina väskor" och det
> är "ätning av maten", "lyssning på musiken" och "sovning
> i sängen". Det är rätt underhållande.

Hoho, jag kan förstå det. :-)
Kanske en serie värd att titta på då.


> Jag har märkt att
> det lätt blir sådana inte helt svenskklingande konstruktioner
> när man översätter från engelska. Jag har ingen anmärkning
> på översättningen i just den här kommenteringen; det råkade
> bara vara just precis här som tänkningen slog mig. Men jag
> har ofta reageringar på översättningar som "Fel vid skrivning
> av fil" och liknande.

Okej. Jag vet inte vad jag ska ändra till heller, så jag ändrar inte.


> > #, c-format
> > msgid "(%d samples)"
> > msgstr "(%d prov)"
> 
> Jag tycker inte 'prov' är någon bra översättning. Alla som
> sysslar med den här typen av musik/musikprogram säger
> 'sampler', 'sampla' och 'sampling'. I just det här fallet
> misstänker jag att det dessutom kan röra sig om samplingsvärden
> och inte hela samplingar.

Okej, "samplingsvärden" blir det.


> > #: app/envelope-box.c:1015 app/sample-editor.c:244
> > msgid "Start"
> > msgstr "Starta"
> 
> Om det hör ihop med 'End' nedan (som jag råkade klippa bort
> eftersom jag inte kommenterade det -- typiskt) så kanske det
> ska vara 'Starta/Sluta' eller 'Start/Slut'?

Bra poäng. Jag ändrar, men till "Början". Tack!


> > #: app/instrument-editor.c:216
> > msgid "Square"
> > msgstr "Kvadrat"
> 
> 'Kvadrat' ska vara 'Fyrkant'. Så är det översatt på det
> andra stället i filen.

Ja, det har du så sanslöst rätt i.


> > #: app/keys.c:140
> > msgid "These are the keys on the upper half of the keyboard. The c key is normally the key to the right of the TAB key. The rest of the keys should be ordered in a piano keyboard fashion, including the number keys row above."
> > msgstr "Detta är tangenterna på den övre delen av tangentbordet. C-tangenten är normalt tangenten till höger om tabulatorsteget. Resten av tangenterna är arrangerade på pianoklaviatursvis, inklusive taltangenterna ovanför."
> 
> '... Resten av tangenterna, inklusive tangentraden ovanför,
> är arrangerade på pianoklaviaturvis.'? Kanske ska delas upp
> i flera, lite kortare, rader också.

Jag ändrar till ditt alternativ, som är klart bättre. Tack.
Radbryter kommer jag dock inte att göra. Detta är ett grafiskt program
som använder GTK+, och långa texter radbryts därför automatiskt.


> > #: app/keys.c:147
> > msgid "These are the keys on the lower half of the keyboard. The c key is normally the first character key to the right of the left Shift key. The rest of the keys should be ordered in a piano keyboard fashion, including the row above."
> > msgstr "Detta är tangenterna på den nedre delen av tangentbordet. C-tangenten är normalt tangenten till vänster om skifttangenten. Resten av tangenterna är arrangerade på pianoklaviatursvis, inklusive raden ovanför."
> 
> samma lika

Jo. Också fixat.


> > #: app/menubar.c:405
> > msgid "_Copy Current to Unused Pattern"
> > msgstr "_Kopiera aktuellt till oanvänt mönster"
> 
> Kopiera FRÅN aktuellt till oanvänt mönster

Det är sant, men originalet är också fel i så fall. Men jag ändrar.


> > #: app/menubar.c:551
> > msgid "/Edit/_Transposition..."
> > msgstr "/Redigera/_Transposition..."
> 
> Transponering

Oj! Tack.


> > #: app/menubar.c:575
> > msgid "/Pattern/_Copy Current to Unused Pattern"
> > msgstr "/Mönster/_Kopiera aktuellt till oanvänt mönster"
> 
> från ... till ...

Okej.


> > #: app/playlist.c:295
> > msgid "Restart pos"
> > msgstr "Starta om position"
> 
> Möjligen "Starta om"-position?

Kanske. Jag ändrar till "Omstartsposition".


> > #: app/preferences.c:72
> > msgid ""
> > "A directory called '.soundtracker' has been created in your\n"
> > "home directory to store configuration files.\n"
> > msgstr ""
> > "En katalog med namnet \".soundtracker\" har skapats i din\n"
> > "hemkatalog för att lagra konfigurationsfiler.\n"
> 
> ... för lagring av konfigurationsfiler / ... att lagra konfigurationsfiler i

Ändrar till alternativ ett. Tack!


> > #: app/tips-dialog.c:260
> > msgid ""
> > "You can adjust the loop points in the sample editor by holding Shift\n"
> > "and using the left and right mousebuttons.\n"
> > msgstr ""
> > "Du kan justera slingpunkterna i samplingsredigeraren genom att hålla\n"
> > "nere Skift och använda vänster och höger musknapp.\n"
> 
> Här står det just 'samplingsredigerare' och inte
> 'provredigerare' som tidigare i filen!

Minsann...


> > #: app/track-editor.c:100
> > msgid "Set tempo/bpm"
> > msgstr "Ställ in tempo/slag per minut"
> 
> taktslag per minut

Ok, tack!


> > #: app/track-editor.c:134 app/track-editor.c:146
> > msgid "Fine volume slide up"
> > msgstr "Finvolymsglidning upp"
> 
> fin volymglidning upp

Mycket bättre.


> > #: app/track-editor.c:135 app/track-editor.c:145
> > msgid "Fine volume slide down"
> > msgstr "Finvolymsglidning ned"
> 
> fin volymglidning ned

Mmm... (...choklad)


> > #: app/transposition.c:225
> > msgid "Note Transposition"
> > msgstr "Nottransposition"
> 
> ...transponering

Nämen, vad tog det åt mig? Tack.


> > #: app/transposition.c:255
> > msgid "Instrument Changing"
> > msgstr "Instrumentändring"
> 
> Instrumentbyte

Så heter det ja.


Du ska ha jättestort tack för granskningen. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/soundtracker-0.6.4.sv.po. Jag skickar in
den nu, men jag tar fortfarande jättegärna emot granskningar och
synpunkter.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.