Re: soundtracker-0.6.4

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-02-06 15:51:05

Det var längesedan jag höll på med SoundTracker/ProTracker/allt
vad de hette till Amigan. Jag har inte kommenterat de
musiktermer som jag inte vet vad de heter på svenska; det
kan säkert någon annan göra mycket bättre. Så, här kommer
några förslag:


> #: app/drivers/alsa-input.c:193 app/drivers/alsa-output.c:199 app/drivers/oss-output.c:199
> msgid "These changes won't take effect until you restart playing."
> msgstr "Dessa ändringar kommer inte att börja gälla förrän du startar om spelandet."

förren du börjar om att spela


> #: app/drivers/alsa-input.c:374
> #, c-format
> msgid ""
> "Couldn't open ALSA device for sound input (card:%d, device:%d):\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte öppna ALSA-enhet för ljudindata (kort: %d, enhet: %d):\n"
> "%s"

Ska den öppnas för data eller för läsning? Hur förhåller
sig 'ljudindata' till 'ljudutmatning'? Jag misstänker lite
inkonsekvens.


> #: app/drivers/alsa-output.c:377
> #, c-format
> msgid ""
> "Couldn't open ALSA device for sound output (card:%d, device:%d):\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte öppna ALSA-enhet för ljudutdata (kort: %d, enhet: %d):\n"
> "%s"

Dito: Ska den öppnas för utdata eller skrivning? Här är det
'ljudutdata' istället för 'ljudutmating'.


> #: app/drivers/esd-output.c:161
> #, c-format
> msgid ""
> "Couldn't connect to ESD for sound output:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte ansluta till ESD för ljudutmatning:\n"
> "%s"

Här står det 'ljudutmatning' och inte 'ljututdata' (se ovan).


> #: app/drivers/oss-input.c:105
> msgid "These changes won't take effect until you restart sampling."
> msgstr "Dessa ändringar kommer inte att börja gälla innan du startar om sampling."

förrän[enl. ovan] du börjar om att sampla (el. 'startar om samplandet')


> #: app/drivers/oss-input.c:228
> #, c-format
> msgid ""
> "Couldn't open %s for sampling:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte öppna %s för sampling:\n"
> "%s"

Är det någon som följer SVT:s serie "Svenska Slut"? Där driver
de med förändringen av svenskan mot -ing-konstruktioner.
Rollfigurerna "fattar greppning om sina väskor" och det
är "ätning av maten", "lyssning på musiken" och "sovning
i sängen". Det är rätt underhållande. Jag har märkt att
det lätt blir sådana inte helt svenskklingande konstruktioner
när man översätter från engelska. Jag har ingen anmärkning
på översättningen i just den här kommenteringen; det råkade
bara vara just precis här som tänkningen slog mig. Men jag
har ofta reageringar på översättningar som "Fel vid skrivning
av fil" och liknande.


> #, c-format
> msgid "(%d samples)"
> msgstr "(%d prov)"

Jag tycker inte 'prov' är någon bra översättning. Alla som
sysslar med den här typen av musik/musikprogram säger
'sampler', 'sampla' och 'sampling'. I just det här fallet
misstänker jag att det dessutom kan röra sig om samplingsvärden
och inte hela samplingar.


> #: app/envelope-box.c:1015 app/sample-editor.c:244
> msgid "Start"
> msgstr "Starta"

Om det hör ihop med 'End' nedan (som jag råkade klippa bort
eftersom jag inte kommenterade det -- typiskt) så kanske det
ska vara 'Starta/Sluta' eller 'Start/Slut'?


> #: app/instrument-editor.c:216
> msgid "Square"
> msgstr "Kvadrat"

'Kvadrat' ska vara 'Fyrkant'. Så är det översatt på det
andra stället i filen.


> #: app/keys.c:140
> msgid "These are the keys on the upper half of the keyboard. The c key is normally the key to the right of the TAB key. The rest of the keys should be ordered in a piano keyboard fashion, including the number keys row above."
> msgstr "Detta är tangenterna på den övre delen av tangentbordet. C-tangenten är normalt tangenten till höger om tabulatorsteget. Resten av tangenterna är arrangerade på pianoklaviatursvis, inklusive taltangenterna ovanför."

'... Resten av tangenterna, inklusive tangentraden ovanför,
är arrangerade på pianoklaviaturvis.'? Kanske ska delas upp
i flera, lite kortare, rader också.


> #: app/keys.c:147
> msgid "These are the keys on the lower half of the keyboard. The c key is normally the first character key to the right of the left Shift key. The rest of the keys should be ordered in a piano keyboard fashion, including the row above."
> msgstr "Detta är tangenterna på den nedre delen av tangentbordet. C-tangenten är normalt tangenten till vänster om skifttangenten. Resten av tangenterna är arrangerade på pianoklaviatursvis, inklusive raden ovanför."

samma lika


> #: app/menubar.c:405
> msgid "_Copy Current to Unused Pattern"
> msgstr "_Kopiera aktuellt till oanvänt mönster"

Kopiera FRÅN aktuellt till oanvänt mönster


> #: app/menubar.c:551
> msgid "/Edit/_Transposition..."
> msgstr "/Redigera/_Transposition..."

Transponering


> #: app/menubar.c:575
> msgid "/Pattern/_Copy Current to Unused Pattern"
> msgstr "/Mönster/_Kopiera aktuellt till oanvänt mönster"

från ... till ...


> #: app/playlist.c:295
> msgid "Restart pos"
> msgstr "Starta om position"

Möjligen "Starta om"-position?


> #: app/preferences.c:72
> msgid ""
> "A directory called '.soundtracker' has been created in your\n"
> "home directory to store configuration files.\n"
> msgstr ""
> "En katalog med namnet \".soundtracker\" har skapats i din\n"
> "hemkatalog för att lagra konfigurationsfiler.\n"

... för lagring av konfigurationsfiler / ... att lagra konfigurationsfiler i


> #: app/tips-dialog.c:260
> msgid ""
> "You can adjust the loop points in the sample editor by holding Shift\n"
> "and using the left and right mousebuttons.\n"
> msgstr ""
> "Du kan justera slingpunkterna i samplingsredigeraren genom att hålla\n"
> "nere Skift och använda vänster och höger musknapp.\n"

Här står det just 'samplingsredigerare' och inte
'provredigerare' som tidigare i filen!


> #: app/track-editor.c:100
> msgid "Set tempo/bpm"
> msgstr "Ställ in tempo/slag per minut"

taktslag per minut


> #: app/track-editor.c:134 app/track-editor.c:146
> msgid "Fine volume slide up"
> msgstr "Finvolymsglidning upp"

fin volymglidning upp


> #: app/track-editor.c:135 app/track-editor.c:145
> msgid "Fine volume slide down"
> msgstr "Finvolymsglidning ned"

fin volymglidning ned


> #: app/transposition.c:225
> msgid "Note Transposition"
> msgstr "Nottransposition"

...transponering


> #: app/transposition.c:255
> msgid "Instrument Changing"
> msgstr "Instrumentändring"

Instrumentbyte-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.