Re: hello-1.3.37

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-01 22:39:41

fre 2002-02-01 klockan 22.30 skrev Göran Uddeborg:
> Jag hittade faktiskt en sak att kommentera! :-)
> 
> Christian Rose writes:
> > "  -n, --next-generation   use next-generation greeting format\n"
> > "  -n, --next-generation   använd hälsningsformat av ny typ\n"
> 
> Kan man vara lite mer trogen orginalet här och skriva: använd nästa
> generations hälsningsformat?

Det kan man nog, jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/hello-1.3.37.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.