hello-1.3.37

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-01 22:30:41

Jag hittade faktiskt en sak att kommentera! :-)

Christian Rose writes:
> "  -n, --next-generation   use next-generation greeting format\n"
> "  -n, --next-generation   använd hälsningsformat av ny typ\n"

Kan man vara lite mer trogen orginalet här och skriva: använd nästa
generations hälsningsformat?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.