Re: nano-1.1.6

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-25 23:48:37

fre 2002-01-25 klockan 23.43 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: rcfile.c:181
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "color %s not understood.\n"
> > N "Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
> > N "\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and \n"
> > N "\"black\", with the optional prefix \"bright\".\n"
> > N msgstr ""
> > N "färgen %s förstås inte.\n"
> > N "Giltiga färger är \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
> > N "\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" och \n"
> > N "\"black\", med det valfria förledet \"bright\".\n"
> 
> Här skulle man kanske kunna gå ifrån passiv form på svenska: Förstår
> inte färgen %s.

Bra förslag. Tack.


> >   #: rcfile.c:352
> >   #, c-format
> > N msgid "command %s not understood"
> > N msgstr "kommandot %s kan inte förstås"
> 
> Kanske här också i så fall.

Ja. har ändrat. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/nano-1.1.6.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.