nano-1.1.6

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-25 23:43:13

>   #: rcfile.c:181
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "color %s not understood.\n"
> N "Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
> N "\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and \n"
> N "\"black\", with the optional prefix \"bright\".\n"
> N msgstr ""
> N "färgen %s förstås inte.\n"
> N "Giltiga färger är \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
> N "\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" och \n"
> N "\"black\", med det valfria förledet \"bright\".\n"

Här skulle man kanske kunna gå ifrån passiv form på svenska: Förstår
inte färgen %s.

>   #: rcfile.c:352
>   #, c-format
> N msgid "command %s not understood"
> N msgstr "kommandot %s kan inte förstås"

Kanske här också i så fall.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.