Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-21 23:08:49

mån 2002-01-21 klockan 19.37 skrev peter karlsson:
> Här är första försöket till en översättning av Debians Advanced Package
> Tool (APT). Den är fortfarande inofficiell eftersom normalversionen
> inte har i18n-stöd :-(, men nu har en tysk gått igång med ett projekt
> att fixa det.

Häftigt (även om jag inte själv använder det)! Gäller denna översättning
även portar av apt?


> # Advanced Package Tool - APT message translation catalog
> # Swedish messages
> # Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 2002.
> # Based on Danish messages
> # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002.

Kan man inte tillskriva copyright till FSF, eller har du valt att avstå
av någon annan anledning?


> #: apt-pkg/acquire.cc:412 apt-pkg/clean.cc:38
> #, c-format
> msgid "Unable to read %s"
> msgstr "Kunde inte läsa %s"

Kanske "Kan inte...". Gäller på fler ställen.


> #: apt-pkg/acquire-item.cc:350
> #, c-format
> msgid ""
> "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
> "to manually fix this package. (due to missing arch)"
> msgstr ""
> "Jag kunde inte lokalisera någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
> "manuellt måste reparera detta paket. (på grund av saknad arkitektur)"

På svenska ska du nog flytta in parentesen innan punkt. Det känns
knepigt annars.


> #: apt-pkg/acquire-item.cc:415
> #, c-format
> msgid ""
> "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
> msgstr ""
> "Paketindexfilerna är trasiga. Inget \"Filename:\"-fält för paket %s."

"paketet", i enlighet med tidigare meddelanden.


> #: apt-pkg/acquire-item.cc:507
> msgid "MD5Sum mismatch"
> msgstr "MD5sum stämmer inte"

Jag skulle nog använt "MD5-kontrollsumma".


> #: apt-pkg/cachefile.cc:77
> msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
> msgstr "Du kan möjligen rätta problemet genom att köra \"apt-get update\""

Jag tycker inte det är ekvivalent här. Originalet talar inte om att
detta möjligen löser problemet, originalet talar om att du kanske vill
köra detta för att lösa problemet. Det är en viss skillnad.


> #: apt-pkg/packagemanager.cc:402
> #, c-format
> msgid ""
> "This installation run will require temporarily removing the essential "
> "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
> "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
> msgstr ""
> "Körning av denna installation kräver tillfällig radering av det "
> "systemkritiska paketet %s på grund av en beroendespiral i "
> "Conflicts/Pre-Depends. Detta är oftast en dålig idé, men om du "
> "verkligen vill göra det kan du aktivera flaggan \"APT::Force-LoopBreak\"."

s/radering/borttagning/ ?


> #: apt-pkg/pkgcache.cc:132
> msgid "The package cache file is corrupted"
> msgstr "Paketcachefilen är förstörd"

Eller kanske "trasig".


> #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:196
> msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
> msgstr "Grattis, du överskred antalet paketnamn denna APT kan hantera."
                         ^
Jag vill ha ett "som" där. ;-)


> #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:199
> msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
> msgstr "Grattis, du överskred antalet versioner denna APT kan hantera."

Motsvarande.


> #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:202
> msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
> msgstr "Grattis, du överskred antalet beroenden denna APT kan hantera."

Dito.


> #: apt-pkg/sourcelist.cc:166
> #, c-format
> msgid "Vendor block %s is invalid"
> msgstr "Leverantörblock %s är ogiltigt"

Eller kanske "leverantörsblock". Vet inte vilket som är mest rätt.


> #: cmdline/acqprogress.cc:135
> #, c-format
> msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
> msgstr "Hämtade %sB på %s (%sB/s)\n"

Mellanslag innan enheten på svenska?


> #: cmdline/apt-cache.cc:170 cmdline/apt-cache.cc:522 cmdline/apt-cache.cc:668
> #: cmdline/apt-cache.cc:1034 cmdline/apt-cache.cc:1180
> #, c-format
> msgid "Unable to locate package %s"
> msgstr "Kunde inte lokalisera paket %s"

Kanske "kan inte lokalisera paketet %s".


> #: cmdline/apt-cache.cc:278
> msgid "Total Ver/File relations: "
> msgstr "Totalt antal version/filrelationer: "

Kanske "versions-/filrelationer".


> #: cmdline/apt-cache.cc:280
> msgid "Total Provides Mappings: "
> msgstr "Totalt antal \"tillhandahåller\"-markeringar: "

Kanske "tillhandahållningsmarkeringar"?


> #: cmdline/apt-cache.cc:1166 cmdline/apt-cache.cc:1207
> msgid "(not found)"
> msgstr "(ej funnen)"

Eller "hittades inte".


> " -q  Inaktivera förloppsindikatorn.\n"

Förloppsmätaren?


> #: cmdline/apt-get.cc:284
> msgid "but it is not installable"
> msgstr "men kan inte installeras"

Kanske "men DET kan inte installeras"


> #: cmdline/apt-get.cc:286
> msgid "but it is a virtual package"
> msgstr "men är ett virtuellt paket"

Motsvarande.


> #: cmdline/apt-get.cc:289
> msgid "but it is not installed"
> msgstr "men är inte installerat"

Dito.


> #: cmdline/apt-get.cc:289
> msgid "but it is not going to be installed"
> msgstr "men kommer inte att installeras"

Samma.


> #: cmdline/apt-get.cc:476
> msgid ""
> "WARNING: The following essential packages will be removed\n"
> "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
> msgstr ""
> "VARNING: Följande systemkritiska paket kommer att tas bort\n"
> "Detta bör INTE göras så vida du inte vet precis vad du gör!"

Jag har för mig att "såvida" ska skrivas som ett ord. Men jag är inte
hundraprocentigt säker.


> #: cmdline/apt-get.cc:593
> msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
> msgstr "Du kan möjligen rätta dessa genom att köra \"apt-get -f install\"."

Samma kommentar som för det tidigare liknande meddelandet.


> #: cmdline/apt-get.cc:649
> msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
> msgstr "Paket måste tas bort med \"Remove\" är inaktiverat."

s/med/men/


> #: cmdline/apt-get.cc:705
> #, c-format
> msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
> msgstr "Behöver hämta %sB/%sB arkiv. "

Mellanslag innan enhet?


> #: cmdline/apt-get.cc:708
> #, c-format
> msgid "Need to get %sB of archives. "
> msgstr "Behöver hämta %sB arkiv. "

Dito.


> #: cmdline/apt-get.cc:713
> #, c-format
> msgid "After unpacking %sB will be used.\n"
> msgstr "Efter uppackning kommer %sB användas.\n"

Här också. Kanske även ett "att"? "kommer %s B att användas"?


> #: cmdline/apt-get.cc:716
> #, c-format
> msgid "After unpacking %sB will be freed.\n"
> msgstr "Efter uppackning kommer %sB frigöras.\n"

Motsvarande.


> #: cmdline/apt-get.cc:741
> msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
> msgstr "Problem har uppstått och -y använders utan --force-yes"

s/använders/användes/


> #: cmdline/apt-get.cc:749
> msgid "Yes, do as I say!"
> msgstr "Ja, gör som jag säger!"

Hoho :-)


> #: cmdline/apt-get.cc:751
> #, c-format
> msgid ""
> "You are about to do something potentially harmful\n"
> "To continue type in the phrase '%s'\n"
> " ?] "
> msgstr ""
> "Du är på väg att göra något som kan vara skadligt\n"
> "För att fortsätta, skriv frasen \"%s\"\n"
> " ?] "

"Skriv frasen ... för att fortsätta" blir bättre meningsbyggnad på
svenska.


> #: cmdline/apt-get.cc:841 cmdline/apt-get.cc:1194 cmdline/apt-get.cc:1739
> #, c-format
> msgid "Failed to fetch %s %s\n"
> msgstr "Misslyckades att hämta %s %s\n"

Ett "med" kanske? "...med att hämta..."?


> #: cmdline/apt-get.cc:859
> msgid "Some files failed to download"
> msgstr "Misslyckades att hämta några filer"

Dito.


> #: cmdline/apt-get.cc:932
> #, c-format
> msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
> msgstr "Paketet %s är inte installeras, så tas inte bort\n"

s/installeras/installerat/


> #: cmdline/apt-get.cc:1374
> msgid ""
> "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
> "solution)."
> msgstr ""
> "Otilfredsställda beroenden. Försök med \"apt-get -f install\" utan paket "
> "(eller ange en lösning)."

Ett "L" för lite i "otillfredsställda".


> #: cmdline/apt-get.cc:1699
> #, c-format
> msgid "Sorry, you don't have enough free space in %s"
> msgstr "Beklagar, du har inte tillräckligt ledigt utrymme i %s"

"...tillräckligt med..." kanske.


> #: cmdline/apt-get.cc:1704
> #, c-format
> msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
> msgstr "Behöver hämta %sB/%sB källkodsarkiv.\n"

Mellanslag innan enheter?


> #: cmdline/apt-get.cc:1707
> #, c-format
> msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
> msgstr "Behöver hämta %sB källkodsarkiv.\n"

Dito.


> #: cmdline/apt-get.cc:1991
> msgid "Supported Modules:"
> msgstr "Stödda moduler:"

"Moduler som stöds:" hade jag skrivit om det som.


> #: dselect/update:30
> msgid "Merging Available information"
> msgstr "Lägger in tillgänglighetsinformation"

Inte "slår samman"?


> #: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:93
> #: dselect/install:104 dselect/update:45
> msgid "Press enter to continue."
> msgstr "Tryck Enter för att fortsätta."

Jag tycker att detta nog bör vara "Retur".


> # Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
> # matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
> # at only 80 characters per line, if possible.
> #: dselect/install:100
> msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
> msgstr "Ett fel uppstod vid uppackning. Jag kommer ställa in de paket som"
> 
> #: dselect/install:101
> msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
> msgstr "installerades. Detta kan ge duplicerade fel eller fel som beror"
> 
> #: dselect/install:102
> msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
> msgstr "på saknade beroenden. Detta är okej, bara felen ovanför detta"
> 
> #: dselect/install:103
> msgid ""
> "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
> msgstr "meddelande är viktiga. Försök rätta dem och [I]nstallera igen"

Det är fint att de har skrivit en kommentar, men det förklarar ändå inte
varför de har delat upp meningen, eller ens om det är nödvändigt att
göra som de har gjort. Jag skulle påpekat detta.

En mycket bra översättning! Starkt jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.