Re: [leaders] On the translation of legal text

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-15 10:38:26

D. Dale Gulledge writes:
> 	http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Det var en referens som kan vara bra att ha med på vår hemsida.  Jag
lägger till den, och anpassar vårt översättningsförslag till hur den
svenska översättningen av GPL ser ut.  (Främst "vid köp" istället för
"säljbarhet".)

Detta i avvaktan på vidare diskussion.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.