Re: gawk 3.1.31

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-13 23:21:22

> Förresten, jag antar att du har sett min och Christians diskussion om
> översättning av GPL-utdraget. Har du några synpunkter? Det gäller alla
> andra också...

Jag har sett den, och funderat lite.  Det bästa vore kanske att ställa
frågan till de man översätter för.  Först tänkte jag att man skulle
fråga just det aktuella paketets författare.  Men de är antagligen som
vi inte speciellt kunniga på området och vill bara att det skall bli
rätt.  Så det bästa kanske är om jag frågar på TP-ledarlistan.  Där
kan FSF blandas in om det behövs.  Jag kan försöka formulera något
bra.  Fast det blir inte ikväll.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.