Re: gawk 3.1.31

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-13 21:29:25

> Det är redan ändrat, Christian förklarade förvirringen för mig. Urk, ingen
> bra vecka.

Vadå, du har ju fått till en översättning av gawk!  Hurra för det!
Ett och annat misstag på vägen är väl ingen fara.  I synnerhet inte
när de upptäcks i ett så här tidigt stadium, innan något lär ha
distribuerats.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.