Re: gettext-0.11-pre5 (95%, 7 untranslated)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-12 17:10:13

peter karlsson wrote:

>Christian Rose:
>
>>"copyright" är ett svenskt ord, det finns i min svenska ordbok i alla
>>fall. Därför ska det nog inte skrivas samman med bindestreck med ett
>>annat ord. Mitt förslag är "copyrightinnehavare".
>>
>"Copyright" må förekomma oöversatt i svenska texter, men i svensk
>lagtext förekommer inte termen. På svenska heter det "upphovsrätt" och
>den som äger den heter "upphovsrättsinnehavare".
>
Det låter skumt. Menar du att det inte har någon laglig betydelse, om 
man skriver "Copyright (c) 2002 - Fredrik Wendt" i böcker, på sidor på 
Internet, musikarrangemang eller annat som jag vill skydda mot öppen 
vidarespridning?

Jag har framför mig "Övningar i Linjär algebra" från Lunds Tekniska 
Högskola, Institutionen för matematik. Man skriver däri:

    Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är
    enligt lagen om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet utan
    medgivande av copyright-innehavaren."

    © Matematiska institutionen, Lund


/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.