Re: Jag kan ta hand om jwhois

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-12 14:12:33

lör 2002-01-12 klockan 13.53 skrev peter karlsson:
> > Ok. Någon speciell anledning att den inte skickats in genom TP?
> 
> Dels för att jag försökte, men inte lyckades övertyga roboten om att ta
> in den,

Roboten talar alltid om vad den tycker är fel, det brukar gå att fixa.
Vad fick du för fel?


> dels för att jag brukar uppdatera översättningen varje gång jag
> (eller Jonas, som är huvudförfattaren) ändrar något i källkoden, vilket
> skulle ge allt för många insändningar att hålla reda på. Dessutom
> skulle man behöva fundera på om den senaste versionen är den i CVS
> eller hos TP. Det är helt enkelt enklast att hantera den som en del av
> projektet i CVSen.

Visst är det praktiskt att uppdatera den i CVS, men jag tycker inte att
det borde hindra att man när man skickade en ny potfil till TP samtidigt
kunde skicka in en ny sv.po den vägen också - då blir ju statistiken
rätt också.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.