Re: Jag kan ta hand om jwhois

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-12 13:53:20

Christian Rose:

> Ok. Någon speciell anledning att den inte skickats in genom TP?

Dels för att jag försökte, men inte lyckades övertyga roboten om att ta
in den, dels för att jag brukar uppdatera översättningen varje gång jag
(eller Jonas, som är huvudförfattaren) ändrar något i källkoden, vilket
skulle ge allt för många insändningar att hålla reda på. Dessutom
skulle man behöva fundera på om den senaste versionen är den i CVS
eller hos TP. Det är helt enkelt enklast att hantera den som en del av
projektet i CVSen.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.