Re: fileutils 3.16s

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-08-09 14:47:36

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Det stavas väl formatering (med ett t, om jag läser S.A.O.L. rätt)?
> Samma längre ned.

Jaså, gör det det. Jag har bara näst senaste versionen av SAOL, och
där finns inte den här formen med. Men jag tror dig och ändrar.

Däremot hittade jag inget "längre ned". Vad avser du?

> > " -a, --all       tag med filsystem som har 0 block\n"
> > "   --block-size=BYTE använd BYTE byte stora block\n"
> > " -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
> 
> Kanske ta bort ett mellanslag före "använd BYTE"?

Jag har haft principerna att i första hand alltid ha minst två
mellanslag mellan flaggan och den förklarande texten, och i andra hand
att försöka linjera alla förklaringarna med varandra. Men det är
kanske bättre att ha omvänd prioritet mellan de två principerna. Jag
gör som du föreslår.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.