Re: Knepiga ord.

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-06-18 20:40:47

On Tue, 17 Jun 1997, Göran Uddeborg wrote:

> Joacim Persson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > "script" är jag också osäker på.
> 
> "Shell script" har vi förut varit inne på att översätta med
> "skalprogram".  Det finns inte med i ordlistan, vilket antingen kan
> bero att vi inte kom fram till någon enighet, eller på slarv av mig

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.