Re: Knepiga ord.

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-06-17 23:18:48

Joacim Persson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> "script" är jag också osäker på.

"Shell script" har vi förut varit inne på att översätta med
"skalprogram".  Det finns inte med i ordlistan, vilket antingen kan
bero att vi inte kom fram till någon enighet, eller på slarv av mig.
Vad tycker du?

> För
> mig är ett skript en körbar fil.

Det är det inte för mig, och om man tänker på ursprungsbetydelsen så
skulle jag inte tro att det är det för en engelsktalande heller.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.