Re: tar, kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-30 08:47:59

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: tar, kommentarer
   Date:   Wed, 30 Oct 1996 08:47:59 +0100
   ------

>
>> #: src/create.c:609 src/create.c:1109
>> #, c-format
>> msgid "File %s shrunk by %d bytes, padding with zeros"
>> msgstr "Filen %s krympte med %d byte, fyller ut med nolltecken"
>>
>> "nolltecken"? Varför inte "nollor"?
>
>Hur ska man skilja på tecknet med ascii-värde noll och tecknet för
>siffran noll? Nollor skulle jag tyda som tecknet för siffran noll,
>därför har jag förtydligat det med nolltecken.

Jaha, jag tolkade "zeros" som siffran noll. Om det är tecknet med
ascii-värde noll som avses, är "nolltecken" en bättre översättning.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.