Re: flex

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-22 12:44:01

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: flex
   Date:   Tue, 22 Oct 1996 12:44:01 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
>   Date:   Mon, 21 Oct 1996 23:05:57 +0200
> 
> Nu har jag hittat rätt i filhierarkin, och tänkte ge mig på att översätta flex.

Ok, noterat.

> Göran, du skulle kanske ändra hälsningsfilen. Där står det att man hämtar
> meddelandefiler från ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv/ och inte
> ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/pot/

Ojdå, så slarvigt. Jag rättar.

Har någon tänkt på något mer som bör korrigerars i den filen, om jag
nu ändå skall skicka in en ny version. (Den installeras manuellt där
borta, därför vill jag samla ihop eventuella ändringar.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.