flex

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-21 23:05:57

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: flex
   Date:   Mon, 21 Oct 1996 23:05:57 +0200
   ------

Nu har jag hittat rätt i filhierarkin, och tänkte ge mig på att översätta flex.

Göran, du skulle kanske ändra hälsningsfilen. Där står det att man hämtar
meddelandefiler från ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv/ och inte
ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/pot/

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.