Re: gcal

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-17 07:57:16

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: gcal
   Date:   Tue, 17 Sep 1996 07:57:16 +0200 (MET)
   ------

> Date: Mon, 16 Sep 1996 23:08:35 +0200
> Old-From: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> > > Bör man lägga till någon form av nationalitetsbestämning till de
> >helgdagar som
> > > inte finns i Sverige?
> >
> > Det tycker jag låter som en bra idé. Och de tyska högtiderna är ju
> > markerade, så varför inte?
> >
> 
> Vad jag menade var om man bör skriva "Indiandagen i USA" t.ex.

Och det var det jag svarade på, att det tycker jag låter som en bra
idé. ("Indiandagen (USA)" är en stilistisk variation som du kan
överväga om du vill.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.