Re: Sh-utils, version 3 + lite annat

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-31 23:01:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Morgan Ericsson <morgan@www.tufvan.hv.se>
   Subject: Re: Sh-utils, version 3 + lite annat 
   Date:   Wed, 31 Jul 1996 23:01:21 +0200 (MET DST)
   ------


Ang. Coordinated universal time...

Ar du saker pa att det inte heter sa? Jag vet att det forkortas UTC, men
alla referenser till det jag sett pratar om coordinated universal time.
(stevens tcp/ip vol2, coulouris distributed systems, stevens advanced
programming... etc)

--

   Morgan Ericsson, CS student at Vaxjo Uni (morgan@mail.tufvan.hv.se)
----------------------------------------------------------------------------
          I'm not a psycho! I'm Batman!
----------------------------------------------------------------------------
     Check out my WWW page! http://tufvan.hv.se/~merdi92!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.