Re: Sh-utils, version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-13 20:25:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils, version 2
   Date:   Sat, 13 Jul 1996 20:25:54 +0200 (MET)
   ------

Ytterligare NÅGRA detaljer att fundera över hittade jag, även om du
fått till det rätt bra i denna långa fil nu.

> #: src/date.c:237
> msgid ""
> "when using an option to specify date(s), any\n"
> "non-option argument must be a format string beginning with `+'"
> msgstr ""
> "när ett argument för datuminställning används, måste alla argument \n"
> "som inte är flaggor vara formatsträngar som börjar med \"+\""

Man ställer väl egentligen inte in tiden med argumenten, utan anger
vilken tid det är man vill ha visad. Så man kanske skulle skriva

  när ett argument som bestämmer/anger/specificerar tiden används, ...

> " %%a  veckodag (mån-fre) lokalt, förkortad\n"
> " %%A  veckodag (måndag-fredag) lokalt, fullständigt\n"

"måndag-fredag" respektive "mån-fre"? Vad gör den på lördagar och
söndagar? :-)


> " %%H  timslag (00-23)\n"
> " %%I  timslag (01-12)\n"

Här har du glömt att byta från "timslag" till "timme".

> " %%x  datum lokalt (mm/dd/åå)\n"

Byt ut exemplet mot det som faktiskt är lokalt format på datum:
åååå-mm-dd.

> " %%Z  time zone (e.g., EDT), or nothing if no time zone is determinable\n"
> " %%Z  tidszon (mao EDT), eller inget om tidszonen inte kunde bestämmas\n"

"e.g." betyder "t.ex.". Man kanske skulle ta vår egen tidszon, "MET",
som exempel istället?

> "Print NAME with its trailing /component removed; if NAME contains no /'s,\n"
> "Skriv ut NAMN med efterföljande /komponent borttaget; om NAMN inte innehåller \n"

I det här fallet kanske "avslutande" vore bättre än "efterföljande"?

> " \\NNN  bokstaven, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"
> " \\\\   omvänt snedstreck\n"
> " \\a   varning (SIGNAL)\n"

Lurigt det här med indentering. Här blev det ett blanktecken FÖR
MYCKET före "omvänt".

> "Enbart ett - medför -i. Om inget KOMMANDO är angivet, skriv ut resulterande miljö.\n"

En väldigt vanlig bredd på terminaler, både fysiska sådana och fönster
under X är 80 tecken, så du borde kanske försöka hålla dig till den
längden på raderna. Så gör gärna en radbrytning i den här raden, och
de andra fall där du överskridit den gränsen.

> # lämnade REGEXP som det var. Kom inte på något bra på svenska

Kanske "reguljärt uttryck" "REGUTTR"? Vast du verkar redan ha bytt
till "UTTR", så du kanske skall ta bort kommentaren?

> "Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null; if\n"
> "Överlappningar i mönster returnerar strängen som stämmer mellan \\( och \\),\n"

Är "överlappningar" riktigt bra? Jag har inget riktigt bra förslag,
"överensstämmelse", eller "träffar" känns inte strålande. Men
"överlappningar" får mig att associera att mänstret skulle funnits
flera gånger i strängen, och en del av strängen används båda gångerna,
d.v.s. mönstren överlappar där.

> " \\n   new line\n"
> " \\n    ny rad\n"

Gillade du inte vårat förslag om "nyrad", eller glömde du det? (Flera
fall finns, men ibland har du använt "nyradstecken".)

> " \\xNNN   tecken med hexadecimalt värde NNN (1 till 3 siffror)\n"
> "\n"
> " %%%%    ett enkelt %%\n"
> " %%b    ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkas\n"

Om du skjuter in ett blanktecken före "ett" och "ARGUMENT" kommer de
två sista att linjera med raderna ovanför tomraden också. Det kanske
blir snyggare?

> " min N     with -icanon, set N characters minimum for a completed read\n"
> " min N     med -icanon, sätt N tecken till minimum för fullständig läsning\n"

Här betyder nog "completed" "avslutad" snarare än "fullständig".

> " time N    with -icanon, set read timeout of N tenths of a second\n"
> " time N    med -icanon, sätt timeout för läsning till N tiondels sekunder\n"

Man säger väl "fem tiondels sekund", inte "fem tiondels sekundER"?
Jag gör åtminstone det, men jag är inte helt säker på att det är rätt.

> "Control settings:\n"
> "Kontrollinställningar:\n"

"Styrinställningar" kanske?

> "* [-]ixany   let any character restart output, not only start character\n"
> " [-]ixoff   enable sending of start/stop characters\n"
> " [-]ixon    enable XON/XOFF flow control\n"
> "* [-]lixany   tillåt vilket tecken som helst starta om utmatning, inte bara starttecken\n"
> " [-]lixoff   möjliggör start/stopp-tecken\n"
> " [-]lixon   möjliggör XON/XOFF flödeskontroll\n"

Du har av någon anledning fått in ett "l" före dessa val.

> " [-]opost   postprocess output\n"
> " [-]opost   utdata efter avslutad process\n"

Jag hade tidigare följande kommentar till detta:

  Jag förstår inte din översättning alls. Möjligen har du missuppfattat
  vad flaggan gör. Jag skulle föreslå "bearbeta utdata" som
  översättning. (Om man stänger av det så har inte någon av de andra
  utdataflaggorna någon betydelse.)

Jag vet inte om du missade den, eller om du valde att inte bry dig om
den. I det senare fallet kanske du kan förklara hur din översättning
skall förstås?

> "* [-]echoprt  echo erased characters backward, between `\\' and '/'\n"
> "* [-]echoprt  eka raderingstecken baklänges, mellan \"\\\" och \"/\"\n"

Vad sägs om "raderade tecken" istället för "raderingstecken"?

> " [-]icanon   enable erase, kill, werase, and rprnt special characters\n"
> " [-]icanon   möjliggör specialtecken för radera, döda, werase och rprnt\n"

Här använder du översättningar för en del av tecknen, medan du
använder deras namn på argumentraden för andra. Jag tycker du skall
vara konsekvent och använda det ena bara. Personligen skulle jag nog
föredra att se dem som flaggor/nyckelord som man inte översätter i det
här fallet; du gör ju så i kombinationsinställningarna nedan. Men det
viktigaste är att du är konsekvent.

> " [-]isig    möjliggör specialtecken för avbrott, slut och vila\n"
Du har fått dubbla blanktecken där -----------^^

> " cooked    same as brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig\n"
> " coooked    samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"

"opost" blev "oppst" i översättningen.

> " ek      erase and kill characters to their default values\n"
> " ek      radera och återställ tecken till sina standardvärde\n"

Här bör man väl skriva ihop: "radera- och återställtecken..."

> "        -ixoff -iucl -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr\n"
> "        -ixoff -iucl -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr\n"

Det finns inget som heter "iucl". Det avses säkert "iuclc".
Orginalet är också fel, så jag föreslår att du både skickar ett brev
om det, och skriver rätt i översättningen.

> "prints baud rate, line discipline, and deviations from stty sane. In\n"
> "baudhastighet, radtyp och avvikelse ut från stty sane. I inställningarna \n"

"line discipline" har du översatt med "linjetyp" ovan, och det tycker
jag var mycket bättre. (Fattas bara annat, jag föreslog det ju
själv. :-)

"ut" mellan "avvikelse" och "från" skall nog bort.

> " -t [FD]   file descriptor FD (stdout by default) is opened on a terminal\n"
> " -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges) öppnas mot en terminal\n"

"öppnas" låter som om programmet "test" öppnade den, men så är det
inte. Det bara provar om det är så. "är öppnad mot" vore nog bättre.

> "Beware that parentheses need to be escaped (e.g., by backslashes) for shells.\n"
> "Var medveten om att parenteser måste föregås av kontrollsekvens (m.a.o. av omvänt snedstreck)\n"

"e.g." betyder som sagt "t.ex.". Det finns andra sätt också.

> #: src/who-users.c:450
> msgid "LINE"
> msgstr "RAD"

Detta avser vilken (tty)linje man är inloggad via, så "LINJE" är nog
bättre än "RAD".

Jag passade också på att köra "msgfmt -v" på din fil, och fick
följande anmärkningar, som du kanske också skall rätta till innan du
skickar in det hela.

#.po:411: `msgid' och `msgstr' raderna börjar inte båda med '\n'
#.po:1130: `msgid' och `msgstr' raderna slutar inte båda med '\n'
#.po:1377: `msgid' och `msgstr' raderna slutar inte båda med '\n'
#.po:1448: `msgid' och `msgstr' raderna slutar inte båda med '\n'
#.po:1581: `msgid' och `msgstr' raderna slutar inte båda med '\n'

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.