Re: Sh-utils, version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-12 22:00:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Sh-utils, version 2
   Date:   Fri, 12 Jul 1996 22:00:49 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Några stavfel bara.

> #: src/date.c:217
> msgid "the options to specify dates for printing are mutually exclusive"
> msgstr "argumenten för att specifiera datum för utskrift är ömsesidigt uteslutande"

specificera


> " %%X  tid lokalt (%%H.%%M.%%S)\n"
> " %%y  sista två siffrorna i årtalet (00-99)\n"
> " %%Y  årtal (1970...)\n"
> " %%z  RFC-822-numerisk tidszon (-0500) (ett tilläg som inte är standard)\n"

tillägg.

> " \\\\   omvänt snedstreck\n"
> " \\a   varning (SIGNAL)\n"
> " \\b   backsteg\n"
> " \\c   utelämna nyradtecken på slutat\n"

slutet

> " \\f   sidmatning\n"
> " \\n   ny rad\n"
> " \\r   vagnretur\n"
> " \\t   horisontell tabulator\n"
> " \\c   verikal tabulator\n"

vertikal (flera ställen).

> "Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars lexikografiska.\n"
> "Överlappningar i mönster returnerar strängen som stämmer mellan \\( och \\),\n"
> "eller null. Om \\( och \\) inte använts, returenas antalet tecken som \n"

returneras.

> "Sov i ANTAL sekunder.\n"
> "ÄNDELSE kan vara s för att ange sekunder, m för minuter, h för timmar eller d för dagar.\n"
> "\n"
> " --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " --version  visa versioninformation och avsluta\n"

versionsinformation.

> 
> #: src/sleep.c:139
> #, possible-c-format
> msgid "invalid time interval `%s'"
> msgstr "ogiltigt tidsintervall \"%s\""
> 
> #: src/stty.c:467
> #, possible-c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [SETTING]...\n"
> " or: %s OPTION\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [INSTÄLLNING]...\n"
> "  eller: %s FLAGGA\n"
> 
> #: src/stty.c:472
> msgid ""
> "Print or change terminal characteristics.\n"
> "\n"
> " -a, --all    print all current settings in human-readable form\n"
> " -g, --save   print all current settings in a stty-readable form\n"
> "   --help   display this help and exit\n"
> "   --version  output version information and exit\n"
> "\n"
> "Optional - before SETTING indicates negation. An * marks non-POSIX\n"
> "settings. The underlying system defines which settings are available.\n"
> msgstr ""
> "Skriv ut eller ändra terminalkarakteristik.\n"
> "\n"
> " -a, --all    skriv ut alla nuvarande inställningar läsligt\n"
> " -g, --save   skriv ut alla nuvarande inställningar på stty-format\n"
> "   --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Valfritt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en icke-POSIX-\n"
> "inställning. Det underliggande systemet definierar vilka inställningar som är tillgängliga.\n"
> 
> #: src/stty.c:483
> msgid ""
> "\n"
> "Special characters:\n"
> "* dsusp CHAR  CHAR will send a terminal stop signal once input flushed\n"
> " eof CHAR   CHAR will send an end of file (terminate the input)\n"
> " eol CHAR   CHAR will end the line\n"
> "* eol2 CHAR   alternate CHAR for ending the line\n"
> " erase CHAR  CHAR will erase the last character typed\n"
> " intr CHAR   CHAR will send an interrupt signal\n"
> " kill CHAR   CHAR will erase the current line\n"
> "* lnext CHAR  CHAR will enter the next character quoted\n"
> " quit CHAR   CHAR will send a quit signal\n"
> "* rprnt CHAR  CHAR will redraw the current line\n"
> " start CHAR  CHAR will restart the output after stopping it\n"
> " stop CHAR   CHAR will stop the output\n"
> " susp CHAR   CHAR will send a terminal stop signal\n"
> "* swtch CHAR  CHAR will switch to a different shell layer\n"
> "* werase CHAR  CHAR will erase the last word typed\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Specialtecken:\n"
> "* dsusp TECKEN  TECKEN skickar en stoppsignal så fort indata är slut.\n"
> " eof TECKEN   TECKEN skickar ett filslut (avsluta inmatning)\n"
> " eol TECKEN   TECKEN avslutar raden\n"
> "* eol2 TECKEN  alternativt TECKEN för radslut\n"
> " erase TECKEN  TECKEN raderar det senast skrivna tecknet\n"
> " intr TECKEN  TECKEN skickar en avbrottsignal\n"

avbrottssignal ? (båda varianterna används senare).

> "Ändra gållande användarid och gruppid till ANVÄNDARE.\n"
> "\n"
> " -, -l, --login        gör skalet till ett loginskal\n"

gällande.


> "EXPRESSION is true or false and sets exit status. It is one of:\n"
> msgstr ""
> "Avsluta med status som bestäms av UTTRYCK.\n"
> "\n"
> " --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " --version  visa versionsninformation och avsluta\n"

versionsinformation.

> "\n"
> " HELTAL1 -eq HELTAL2   HELTAL1 är lika med HELTAL2\n"
> " HELTAL1 -ge HELTAL2   HELTAL1 är sörre än eller lika med HELTAL2\n"

större.

> msgstr ""
> "Skriv upprepade gånger ut en rad med alla specifierade STRÄNG(ar), eller \"y\".\n"

specificerade

Det var det,  bra jobbat med stor fil.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.