Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-03 23:21:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Wed, 3 Jul 1996 23:21:12 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>

Det händer saker ser jag. Så roligt. Här kommer några förslag på
möjliga förändringar du kan överväga.

> #: src/basename.c:46 src/date.c:357 src/dirname.c:37 src/echo.c:67
> #: src/env.c:187 src/expr.c:94 src/factor.c:61 src/hostname.c:58
> src/id.c:366

Var det någon miss när du skickade brevet som införde dessa extra
sidbrytningar? Det fanns flera stycken av dem i ditt brev. Om de
finns i ditt orginal också får du nog försöka laga det.

> "Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
> "Användning: %s NAMN [TILLÄGG]\n"

"Tillägg" tycker jag inte tillräckligt tydligt säger att det rör sig
om slutet av ett ord. Tillägg har lite för allmän betydelse.
"Suffix" och "ändelse" har vi använt tidigare.

> "If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
> "Om det specificerats, tag även bort ändelse.\n"

Skriv "ändelse" med versaler, och endast om du väljer att byta mot
just det i exemplet ovan. Det skall vara samma ord så att man förstår
att det är en referens till användningsformatet.

> #: src/date.c:217
> #, fuzzy
> msgid "the options to specify dates for printing are mutually exclusive"
> msgstr "argumenten för att specifiera datum för utskrift är varandra
> oberoende"

"varandra oberoende" talar inte om för mig att man bara får ha den
ena. Tycker du inte om en direkt översättning med "ömsesidigt
uteslutande"?

> msgstr "argumenten för utskrift och för tidsinställning för inte
> användas tillsammans"

"för" -> "får"

> "when using an option to specify date(s), any\n"
> "när argument för datuminställning används, måste alla argument \n"

Om jag läst rätt mellan raderna så finns det flera flaggor fär att
specificera tiden, och då vore kanske "ett argument" bättre än
"argumentet"?

> #: src/date.c:296
> msgid "cannot set date"
> msgstr "kan inte sätta datum"

På svenska har vi ju uttrycket "ställa klockan". Vore det en bra idé
att använda det?

> " or: %s [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
> "   eller: %s [FLAGGA] [MMDDttmm[[SS]ÅÅ][.ss]]\n"

Jag förstår hur du menar, men risken finns kanske att man missförstår
och tror att de versala S-en också avser sekunder. Man kanske skulle
skriva [[ÅÅ]ÅÅ] istället? Det följer inte orginalet slaviskt, men det
lär inte missförstås.

> #: src/date.c:378
> msgid ""
> "\n"
> "FORMAT controls the output. The only valid option for the second
> msgstr ""
> "FORMAT bestämmer utdata. Den enda tillåtna flaggan för andra formen \n"

Du har missat en tomrad i översättningen där.

> " %%A  locale's full weekday name, variable length
> (Sunday..Saturday)\n"
> " %%A  veckodag (måndag-fredag) lokalt, oförkortad\n"

"Fullständig" är ett tänkbart alternativ till "oförkortad". Om det är
bättre, tja...

> " %%d  day of month (01..31)\n"
> " %%d  dagar sedan månadsskifte (01-31)\n"

Säger man inte "dag i månaden"?

> " %%H  hour (00..23)\n"
> " %%H  timslag (00-23)\n"

Eller bara "timme"?

> " %%k  hour ( 0..23)\n"
> " %%k  timslag (0-23)\n"

Jag tror att de hade en poäng att ha med blanktecknet innanför
parentesen i orginalsträngen. Det skulle illustrera att man fick
blankutfyllt istället för nollutfyllt, men fortfarande ett
tvåteckensfält.


> " %%X  locale's time representation (%%H:%%M:%%S)\n"

Den missade du visst att översätta.

> " %%z  RFC-822 style numeric timezone (-0500) (a nonstandard
> extension)\n"
> " %%z  RFC-822 numersik tidszone (-0500) (icke standard tillägg)\n"

"numerisk", "tidzon", "icke-standard".

Jag hinner inte längre just nu, utan ber att få återkomma.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.