Re: make 3.74.4

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-10 14:51:51

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: make 3.74.4 
   Date:   Mon, 10 Jun 1996 14:51:51 +0200
   ------


>> Jag vill bibehålla skillnaden mellan terminate (avsluta) och exit,
>
>??? Vari ligger skillnaden? Det är två olika ord för samma sak för
>mig?

Hmm, terminate är transitivt :-) Äh, det spelar kanske ingen större roll.

>> #: file.c:543
>> msgid "# File is an intermediate dependency."
>> msgstr "# Beroendet av filen är temporärt."
>> 
>> Vad sägs? Det säger ju vad som avses, men termerna är inte de samma.
>
>Säger det samma sak? Det tycker inte jag. Beroendet är väl
>permanent, det är bara det att filen både beror och beros på.
/.../

Oh, jag har uppenbarligen helt missuppfattat det här. Tack för klargörandet!

Jag skriver nu "filen är ett mellanberoende".

>> >> #: signame.c:192
>> >> msgid "Virtual timer expired"
>> >> msgstr "Virtuell tidtagning upphörde"
>> >
>> >Det var väl inte tidtagningen som tog slut, utan tiden?
>> 
>> Vilken tid? Jag förstår inte.
>
>Detta är också en signal, det vet du kanske inte?

Jo, men inte vad man har den till :-)

>I vissa dialekter
>kan man sätta upp en klocka som räknar hur mycket virtuell tid
>processen använt (hur mycket tid som den faktiskt har varit igång) och
>skickar en sådan här signal när tiden är slut. Make skriver ut det
>där när en process dött för att den fick den signalen.

Aha! Vad sägs om "nedräkning av virtuell tid nådde noll"? Det är lite långt, 
men kanske begripligt.

>>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
>>
>> > Jag föredar "avkomling", "avkomlingsprocess" etc. Åtminstone i skrift.
>> 
>> Det är ju en helt ny konstruktion medans barnprocess faktiskt används redan.
>
>Här vill jag nog instämma i kritiken mot "avkomling". "Barnprocess"
>är en rätt etablerad översättning av "child process".

Ok, då kör vi med barnprocess.

Hmm, "child exited" = "barnavslutning"? Nä, jag tror inte det va :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.